Дигитализация

PSD2

Maйя Бойчева-Манолчева

Ако 2018-а беше годината на GDPR, смело можем да заявим, че 2019-а е годината на PSD2. Директивата за платежните услуги във вътрешния пазар (ЕС) 2015/2366 (Payment Services Directive, или съкратено PSD2), наследник на PSD1(2007/64/EC), влезе в сила през януари 2016 година, а от 13 януари миналата година държавите членки са задължени да прилагат мерките по нея. На 13 септември 2019 г. изтича гратисният срок за банките и финтех компаниите да се съобразят с регулаторните технически стандарти (RTS), публикувани през март миналата година. След това тези стандарти стават задължителни.

Основната цел на PSD2 е да се създаде единен интегриран пазар за платежни услуги чрез стандартизиране на правилата за банките и за новите доставчици. Директивата оторизира клиентите на банките да използват услуги на трети страни (third party providers - TPP). Тя дава възможност на потребителите и бизнеса да управляват финансите си по по-лесен начин и да избират между различни доставчици, когато искат да анализират разходите си, да плащат сметките си или да извършватпреводи и това да става по сигурен начин. Всички банки са задължени да създадат система от отворени приложни програмни интерфейси (API) и да дадат достъп на оторизираните трети страни да осигуряват разнообразни финансови услуги. По отношение на лицата, предоставящи платежни услуги, се прилагат определени минимални правни и регулаторни изисквания.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.

X