Дигитализация

Доброто лидерство е ключово за успешната трансформация на работната сила

Мария Динкова

Доброто лидерство е ключово за успешната трансформация на работната сила, показва ново изследването, проведено от The Economics Intelligence Unit за Fujitsu и Citrix. Данните бяха обявени във връзка със стартирането на годишния форум на Fujitsu, който по традиция се провежда в Мюнхен. Изследването обхваща 200 компании в Европа, Северна Америка, Австралия, Нова Зеландия и Япония, като 50% от запитваните са част от висшия мениджмънт, а 33% са ИТ директори.

Според резултаите организациите в Северна Америка се нареждат на първо място по трансформация на работната сила (68%), докато Япония и Европа заемат втората и третата позиция съответно с 36% и 26%. Най-накрая остава регионът на Австралия и Нова Зеландия с 22%. Всъщност необходимостта от нови дигитални умения е основната причина за стартирането на подобни инициативи (35%). Втора по значение се оказва нуждата от автоматизация (31%) и от повече от така наречените "човешки умения" като креативност и комуникация.

Сред основните причини за провала на проектите за трансформация на работната сила в глобален мащаб са сериозната съпротива от страна на служителите (38%), както и липсата на разбиране и визия за това как трябва да се развие работната сила (35%). Същевременно европейските компании определят като основна бариера пред успеха на тези инициативи липсата да данни, които да подпомогнат взимането на правилните решения.

"Според мен основното, което показва този анализ, е, че причината за провалите е в лидерството. Мениджърите са тези, които трябва да обяснят причината за промяната, да мотивират служителите да преминат през тази трансформация и да улеснят и подпомогнат целия процес", коментира Питър Суейби редакционен директор в The Economics Intelligence Unit.

За да се справят с предизвикателствата 83% от компаниите разчитат на повече инвестиции в технологии, 77% залагат на развитие на дигиталните умения и увеличаване на заплатите, а 72% се насочват към организационно преструктуриране. По думите на Суейби трансформацията на работната сила зависи изключително много от технологичната инфраструктура, а нейното обновяваме ще подпомогне целия процес в голяма степен.

Интересно е да се отбележи, че управлението на трансформацията на работната сила в глобален машаб се води предимно от главните изпълнителни директори, докато в Европа и САЩ тази роля се поема предимно от главните технологични или информационни директори (44%).

Не трябва да се забравя обаче, че трансформацията на работната сила е неразделна част от цялостната дигитализация на компаниите. "Един от основните изводи от изследването на The Economist Intelligence Unit е, че според три от четири фирми трансформацията на служителите и технологиите споделят общи цели. Когато се вземат под внимание по-високите заплати, допълнителните обучения и по-добрата технология след успешно завършените проекти – то определено и за работодателите, и за служителите има достатъчен стимул", коментира Нерис Мътлоу, ръководител на Future Workplace Services във Fujitsu.

Въпреки това трансформацията не излиза евтино – 81% от запитаните посочват първоначалната инвестиция като сериозна трудност, следвана от увеличените разходи за служителите (76%) и повишената организационна сложност. Все пак се очаква през следващите години съпротивата в компаниите да продължи да намалява и промените все по-лесно да навлизат.

Всъщност сега е моментът, когато компаниите трябва да стартират подобни проекти за трансформация, защото в противен случай рискуват да бъдат изместени от пазара. "Както виждаме от резултатите на това независимо изследване, компаниите, които са извъшили скока, са удовлетворени от резултатите. Това означава, че онези, които не приложат трансформацията на работната сила все повече ще се затрудняват да привличат и задържат правилните кадри за бизнес предизвикателствата, пред които са изправени на днешния пазар", заключва Мърлоу.

X