Дигитализация

До 2022 ще бъдат инсталирани 2 млн. нови индустриални робота

Мария Динкова

Отбелязват експертите от Международната Федерация по роботика в Световния доклад за роботика 2019

От 2020 до 2022, почти 2 милиона нови индустриални робота се очаква да бъдат инсталирани в целия свят. Същевременно общите годишни продажби в световен мащаб ще достигнат над 580 хил. бройки през 2022, като Азия все още е на върха по продажби и запаси, следвана от Европа и Америка. Това показват данните в Световния доклад за роботика 2019, изготвен от Международната Федерация по тоботика.

За сравнение към края на 2018 година, приблизително 2,4 милиона индустриални роботи са оперирали в световен мащаб (15% повече в сравнение с 2017 г.), като приблизително 26% от тях са глобално инсталирани. 2018-та е шестата поредна година с най-високото ниво на годишен обем продажби за единица продукция: приблизително 422 хил. индустриални роботи бяха продадени през 2018 ( 6% повече бройки в сравнение с 2017 г.). В Китай бяха инсталирани повече от всеки трети робот (36%).

"Светът ни се променя с все по-бързи обороти. Невъзможно е с точност да се предвиди пред какви предизвикателства ще се изправят компаниите в следващите пет години. Съкратените продуктови цикли, мрежовите производствени последователности, нестабилните пазари и недостигът на ресурси – това са само няколко примера за параметрите, които ще оформят новата пазарна икономика", сподели д-р Андреас Бауър, председател на комитета за доставчици на индустриални роботи на Международната федерация по роботика.

Ако бизнес собствениците искат да запазят предприемаческата си свобода и да видят как производствените им компании процъфтяват, то ще трябва гъвкаво да отговарят на тенденциите и развиващия се пазар, както и да си създадат поле за усъвършенстване и растеж. Смарт роботизираните технологии позволяват на компаниите да реагират по адаптивен и ефективен начин на променящите се инфраструктурни условия, изискванията за капацитет, изискванията за по-голямо разнообразие на продукти и тенденции, свързани с потребителите. Ето защо консултантската компания PwC очаква търговските конфликти и бариери да засилят инвестициите в роботизация и автоматизация.

Коботите
Другата тенденция в роботизацията, наречена коботи – колаборативни роботи. През 2018, по-малко от 14 хил. от инсталираните 422 хил. индустриални робота са колаборативни роботи, което е 3,24% от целия дял. През 2017, приблизително 11 хил. от близо 400 хил. индустриални робота са коботи, което е 2.78% дял. От 2017 до 2018, инсталирането на коботи бележи ръст с 23%. Въпреки че коботите представляват едва около 3% от всички продажби на роботи, се прогнозира повишаване на процента до около 34% през 2025 г. Следователно има голям потенциал за напредък.

За пръв път в доклад на Международната федерация по роботика (МФР) съществува дефиниция на думата кобот. Колаборативните индустриални роботи или така наречените коботи са проектирани да изпълняват задачи в същата работна среда като човешката. Могат да бъдат проектирани във всякаква форма, лесно се програмират за да изпълняват типични човешки дейности като сервиране на коктейли, приготвяне на пица или водене на йога клас например.

Съзирайки безкрайните възможности за използването на коботи, Universal Robots създадоха цяло семейство коботи - UR3e, UR5e, UR10e и най-силната до този момент роботизирана ръка - UR16e, които предлагат възможност за работа с полезен товар съответно с 3, 5, 10 и 16 кг. Те са добре проектирани и изключително лесни за работа.

Размерът на пазара на коботи е оценен на 700 милиона долара през 2018 година, докато оценката на глобалния пазар на индустриални роботизирани системи (в това число софтуер, периферни устройства и системно инженерство) се доближава до 50 милиарда.

Очаква се коботите да преминат през впечатляваща крива на растеж - близо 50% година след година до 2025, когато продажбите ще достигнат между 9 и 12 млрд. долара.

X