Дигитализация

През 2023 г. юридически ботове ще обработват четвърт от правните запитвания

Александър Главчев

Натискът, оказван върху юридическите отдели на предприятията за повишаване на тяхната оперативност и ефективност, ги принуждава да търсят средства за автоматизация и системи с изкуствен и възможност за обработка на естествени езици. Според прогноза на Gartner до 2024 г. "юридически роботи" ще се грижат за една четвърт от вътрешните правни запитвания.

Постоянните разговори за виртуални юридически помощници и чатботове биха могли да се възприемат като настойчива реклама, но използването на такива решения действително открива сериозни перспективи, уверени за анализаторите. Нещо повече в отдела Legal & Compliance на Gartner смятат, че те могат буквално да преобърната пазара на юридически технологии.

Виртуалните юридически помощници (Virtual Legal Assistants, VLA) помагат на правните отдели да увеличават своята ефективност чрез оптимизиране на приема на материали, сортирайки заявките, определяйки необходимостта от човешка намеса и автоматизирайки изпълнението на рутинни операции. Според проведена анкета най-важният резултат от автоматизацията е увеличената производителност.

VLA снижават напрежението на сътрудниците в ситуации, когато става дума за по-рискови теми като съобщения от информатори, жалби за сексуален тормоз и др. тъй като обработката може да бъде анонимна.

Увеличаващият се интерес към такива решения ще създаде пазар за нови играчи, които ще могат да предложат приложения за самообслужване с изкуствен интелекти, както и гласови интерфейси.

Юридическите ботове вече демонстрираха своята ценност и универсалност в сферите на гражданското и потребителското право. Такива решения, насочени към съпрузи желаещи да получат развод, вече се използват във Великобритания, посочват от Gartner.

Разширяването на потребителската насоченост на решенията увеличава очакванията на заетите в сферата и допълнително подсилва движението към VLA. Известни платформи като Amazon Lex, IBM Watson и Slack позволяват на ориентираните към юридическите въпроси разработчици и доставчици на услуги бързо да удовлетворяват търсенето, без да се създават базови технологии и да се разгръща необходимата инфраструктура.

Експеритите обаче предупреждават, че налице и риск от прекалено доверие към автоматизираните системи. Те трябва да се внедряват в рамките на обща стратегия за предоставяне на юридически услуги. Работата на парче, както и лошо разработените виртуални помощници могат да се окажат по-скоро трудни за употреба и натрапчиви, отколкото полезни. Използването на неудачни технологии може да доведе до увеличаване не натоварването върху юридическите отдели. В най-добрия случай там ще трябва да преглеждат всичко на ръка, а в най-лошия да се сблъскват с влошени взаимоотношения със свои колеги.

Според прогноза на Gartner през 2023 г. 33% от корпоративните юридически отдели ще разполагат със щатен технически специалист, занимаващ се с въпроси, свързани с автоматизацията и вътрешния документооборот. В значителна степен това се обяснява с високия потенциал за автоматизирането на стандартни повтарящи се процедури, които в обичайния случай изискват човешки ресурси.

Едва 5 на сто от запитаните представители на юридически отдели съобщават, че всички търговски договоиу биват разглеждани като нови и управлението им става на ръка. През следващите три години 40% от корпоративните правни отделни възнамеряват да увеличат разходите си за ИТ системи с 10 или повече процента.

Въпреки очевидните възможности на автоматизацията и намеренията за реализирането на такива стратегии на практика обаче, повечето отдели просто не разполагат с персонал, който би могъл да се заеме с необходимия юридически анализ, поясняват от Gartner. Едва 20 на сто от анкетираните споделят, че разполагат с консултанти по технологии и иновации или със специалисти по анализ на данни.

Тъй като основната част от вътрешната юридическа работа все повече е свързана с технологии, мениджърите на отделите трябва да се замислят за промени в стратегиите за привличане и задържане на таланти, отчитайки необходимостта от специалисти в тази сфера.

X