Дигитализация

Dell: Тенденциите при данните през 2020

CIO Media

От Dell Technologies обявиха резултатите от своето проучване Global Data Protection Index, които показват как ще изглежда 2020 за всички организации, които работят със свои собствени или чужди данни.

В изследването са участвали 1000 мениджъри от 15 държави, работещи в публични и частни организации с минимум 250 служители.

Обемът данни, който организациите обработват по света се увеличава с безпрецедентна скорост, а с нея се повишават стойността и значението, което организациите отдават на своите операции с данни.

Например изследването на Dell показва, че средно фирмите управляват почти 40% повече данни в сравнение с миналата година, а 80% от организациите възприемат своите данни като ценни и успяват да извлекат тази стойност.

Ето кои са основните тенденции, направени на база на проучването, които ще се наблюдават през настоящата година:

Опасностите, свързани с данните
Резултатите от анкетата разкриват, че напредъкът при технологиите за данните - макар и да носи ползи за компаниите също така може да създаде и сериозни проблеми.

Голяма част от запитаните (81%) заявяват, че техните настоящи решения за защита на информацията няма да отговорят на всички бъдещи бизнес нужди.

"Данните са животворната сила на бизнеса и ключ към дигиталната трансформация на организацията. Влизайки в следващото десетилетие на данните, модерните стратегии за защита на информацията са особено важни, за да помогнат на бизнеса да стане по-умен, да се взимат по-бързо решения и да се бори с ефекта на скъпите бизнес смущения", коментира Бет Фелън, президент на защитата на данните в Dell Technologies.

Именно разрушителните промени и събития стават все по-стъпи, по-сериозни и по-често срещани.

Повечето организации (82% през 2019 спрямо 76% през 2018) са пострадали от такова разрушително събитие или кибератака през последните 12 месеца.

Същевременно според изследването допълно 68% се притесняват, че техните организации ще преминат през подобна ситуация през следващата година.

Докладът на Dell също така предупреждава за опасностите от използването на повече от един доставчик при защитата на данните. Организациите, които имат такава практика в своите стратегии за сигурност са два пъти по-уязвими на кибератаки, които ще попречат на достъпа до техните данни (39% от тези използващи два или повече доставчика спрямо 20% при онези само с един доставчик).

Въпреки това все повече компании избират множество доставчици, като 80% от фирмите решават да внедрят решения за защита на данните от един или повече доставчици - което е сериозно увеличение спрямо 60% през 2016.


Dell: Тенденциите при данните през 2020


Данните в долари
Смущенията при данните продължават да увеличават разходите, като цената на прекъсването на работния процес и загубата на данни нарастват тази година.

Разходите за спирането на дейността от прекъсване на системите са се увеличили с 54% на годишна база, което води до 819,018 долара през 2019 - повишение в сравнение с 525, 845 долара през 2018.

Установените разходите вследствие на загубата от данни също са се увеличили от 995,613 долара през 2018 до 1,013,075 долара през 2019.

Според изследването също така 81% от анкетираните смятат, че съществуващите решения за защита на данните няма да отговорят на бъдещите бизнес предизвикателства. Запитаните споделят липса на увереност в следните области:
  • възстановяване на данни след кибератака (69%)
  • възстановяване на данни вследствие на инцидент със загуба на данни (64%)
  • отговаряне на изискванията на регионалните органи за управление на данните (62%)
  • спазване на целите при бекъпа и услугите по възстановяването (62%)

Dell: Тенденциите при данните през 2020


Защитата на данните обединява сили с облака
Заедно с новите стратегии за данните се развиват и облачните технологии. Множество подходи в това отношение се прилагат от компаниите по време на внедряването на нови бизнес приложения.

Резултатите показват, че организациите предпочитат публичния облак/ SaaS (43%), хибридния облак (42%) и частния облак (39%) като среди за по-новите приложения.

В допълнение 85% от компаниите отбелязват, че е задължително или изключително важно за доставчиците да защитят оригиналните за облака приложения.

"Тези резултати доказват, че защитата на данните трябва да бъде основна за бизнес стратегията на всяка компания. След като пейзажът на данните става по-сложен, то организациите се нуждаят от гъвкави, устойчиви стратегии за защита на данните, които могат да бъдат скалирани в множество платформи и множество облачни решения", допълва Фелън.

X