Дигитализация

Над 42% от стартъпите у нас могат да фалират заради Covid-19 кризата

Мария Динкова

Почти половината от стартъпите у нас могат да фалират заради кризата, свързана с разпространението на Covid-19. Това показват резултатите от последния икономически доклад на Българската стартъп асоциация BESCO. В него са очертани основните проблеми, пред които са изправени стартъпите в страната ни, и заедно с това са предложени на българското правителство, европейските институции и изпълнителните органи конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията.

Проведеният анализ разкрива ключови изводи, касаещи икономическите затруднения на сектора, към които Асоциацията на стартъпите обръща внимание и предлага конкретни мерки. Сред тях са:
  • Над 42% от компаниите заявяват, че са изложени на среден до висок риск от фалит в рамките на следващите три месеца. За период от 6 месеца на непроменен икономически пейзаж, процентът на застрашените компании се увеличава на 75%.
Над 42% от стартъпите у нас могат да фалират заради Covid-19 кризата
  • 66% от компаниите прогнозират спад на приходите над 40% спрямо предходните месеци, а 63% от компаниите планират принудителни съкращения.
Над 42% от стартъпите у нас могат да фалират заради Covid-19 кризата

Над 42% от стартъпите у нас могат да фалират заради Covid-19 кризата
  • 65% от компаниите посочват като съществен проблем загубата на местни клиенти, а 54% - загубата на международни такива. В следствие на това липсата на ликвидност е проблем, който притеснява или вече дава отражение в 53% от компаниите в стартъп екосистемата.
От BESCO изразяват притеснение, че настоящата криза може да постави началото на изчезването на цял икономически сегмент, който насърчава иновациите, засилва износа на стоки и услуги с по-висока добавена стойност, привличането на капиталови инвестиции и преки чуждестранни инвестиции, привличането на квалифицирана работна сила и подпомагането на положителните демографски тенденции и национален имидж.
Засегнатите в анализа предложения за конкретни мерки за икономическо възстановяване на индустрията включват:
  • Достъп на стартъпи до обществени поръчки.
  • Функционален Фонд на фондове. Увеличаване на капиталови инвестиции чрез рисков и дългов капитал.
  • Гласуване на законопроект за Договорно акционерно дружество
Анализът е осъществен от BESCO в партньорство с Edit.bg - мрежата за икономическо развитие чрез иновации и технологии, BVCA - Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране, Endeavor България, ABLE - Асоциацията на българските лидери и предприемачи, Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия към Министерство на икономиката и се основава на отговорите на 100 стартиращи и иновативни компании.

Пълният икономически доклад за стартъп екосистемата в България по време на COVID-19 кризата може да бъде прочетен на www.besco.bg.

X