Дигитализация

Мрежовата трансформация – предизвикателство за европейския бизнес

Мария Динкова

Повечето експерти по сигурност и ИТ нямат добри отношения
Вследствие на това мрежовата трансформация се случва трудно

Експертите по сигурност и ИТ се оказва, че далеч не поддържат отлични отношения - факт, който вреди на една от основните стратегически цели за европейския бизнес: мрежовата трансформация, пише ITProPortal.

Според нов доклад на VMware в основата на обтегнатата комуникация е липсата на мрежова видимост от край до край. Почти две трети (59%) от компании определят това като "истинско предизвикателство", а за около половината е "сериозно притеснение". За около 37% от запитаните това води до разрив между екипите по сигурност и ИТ.

Освен това почти една трета (29%) от анкетираните не планират да приложат консолидирана стратегия за ИТ и сигурност.

В доклада още се посочва, че не се оценява ролята на мрежовите екипи и те не са приемани за равни на другите екипи по сигурност и ИТ, когато става дума за киберсигурност. Същевременно мрежовата трансформация е определяна като "съществена" при осигуряването на необходимото ниво мрежова устойчивост

Според VMware компаниите трябва трябва да споделят отговорностите, ако искат да постигнат цялостен модел на сигурност.

"Организациите, които се опитват да се адаптират към бързопроменящите се пазарни условия, разчитат на способността си ефективно да осигуряват връзката, работата и сигурността на модерните приложения - от центровете за данни, през облака и до устройството. И това се постига чрез виртуална облачна мрежа", коментира Джерeми Ван Дорн от VMware.

"Мрежата трябва да бъде възприемана като ДНК на всяка модерна стратегия, свързана със сигурността, облака и приложенията. Също така тя трябва да бъде разбирана като стратегическо оръжие, а не просто като водопроводна мрежа", допълва експертът.

X