Дигитализация

Секторите, които внедряват решения за алтернативна реалност

Мария Динкова

Алтернативната реалност се очаква през следващите години да става все по-популярна сред фирмените потребители, след като имерсивните технологии предлагат много възможности за компаниите, пише IT Brief.

Анализаторската фирма GlobalData отбелязва, че все по-голям брой организациите се възползват от технологии като добавената реалност (AR) и виртуалната реалност (VR), за да подобрят своята оперативна ефективност, да намалят разходите и да преодолеят недостига на умения.

Според анализатора от GlobalData Венката Навийн компаниите обикновено започват един или два пилотни проекти с AR и VR, преди да преминат към по-мащабно прилагане на подобни решения.

"Комбинирайки виртуалния с реалния свят, имерсивните технологии създават по-ангажиращо изживяване, като могат да намерят сериозно приложение във все повече области на бизнеса", отбелязва Навийн.

От GlobalData разглеждат няколко сфери, в които иновативните технологии могат да бъдат приложени, включително обучение на служители в нефтения и газовия сектор, виртуално образование на доставчиците на електроенергия, виртуално сътрудничество в строителството и имерсивен маркетинг в автомобилната индустрия.

Нефтеният и газовият сектор
В нефтения и газов сектор GlobalData разглежда примера на Shell, които си партнират с EON Reality - разработчик на AR/VR софтуер - за внедряването на AVR Platform за обучение на служителите в компанията.

Платформата помага на персонала да предава своите знания и да се възползва от базирано на VR практическо обучение.

Тя предлага имерсивно VR обучение, свързано със стандартните оперативни процедури, както и със сценариите за извънредни ситуаци. Предимството в случая е, че не е необходимо вече да се прекъсват ежедневните операции, когато се провеждат обучения.

От GlobalData подчертават, че всички процедури предлагат подробни инструкции за всяка една стъпка, като служителите могат да завършват сесиите с пълно насочване от системата или без никакво външно съдействие.

Доставчиците на електроенергия
На следващо място са доставчиците на електроенергия - например General Electric си сътрудничат с доставчика на индустриален AR софтуер Upskill, за да използват смарт очилата и платформата за добавена реалност на компанията с цел ускоряване на монтажите на вятърните турбини.

От GlobalData изтъкват, че преди прилагането на технологията служителите в GE е трябвало да проверяват наръчниците или да търсят съвети от експерти, за да гарантират, че частите са монтирани правилно.

Смарт очилата обаче сега им позволяват да изтеглят дигитални наръчници и документи, които да са им подръка.

Очилата изкарват данните и инструкциите дигитално в тяхното зрително поле, което помага на служителите да съкратят времето за монтаж на турбините, подчертават от GlobalData.


Секторите, които внедряват решения за алтернативна реалност


Строителството
По отношение на технологиите за алтернативна реалност в строителството GlobalData разглежда примера на Autodesk и InsiteVR.

Autodesk пусна ново решение като интегрират InsiteVR със своята платформа за управление на строителни проекти BIM 360, за да помогне на инженерните екипи да координират, планират и разрешават въпроси виртуално, независимо от своя географска локация.

Потребителите могат да се включат в платформата през десктоп, носейки VR хедсет, за да провеждат дискусии и обсъждания, да разглеждат сложни системи и да въвеждат промени на моделите във виртуалната среда.

В допълнение виртуалната платформа поддържа и комуникация между различните екипи, което значително може да намали закъсненията при изпълнението на проектите и да подобри спазването на крайните срокове, посочват от GlobalData.

Автомобилната индустрия
На последно място алтернативната реалност намира приложение и в автомобилната индустрия при подобряването на маркетинга. Например Toyota пусна базирана на AR реклама на испански език, насочена към испаноговорящото население в САЩ.

Автомобилният производител си партнира с фирмата за AR разработки 8th Wall и с маркетинговата агенция Conill, за да създаде интерактивна мобилна реклама.

Тя предлага на потребителите интерактивен и имерсивен поглед на 2020 Corollа, като те могат да разглеждат в детайли интериорните и екстериорните специфики на колата отвсякъде, използвайки смартфоните си.

Технологиите за алтернативна реалност бързо се развиват, за да променят операциите при традиционните индустрии, смята Навийн.

"За да се минимизира несигурността, свързана с бързото внедряване на имерсивни решения, компаниите трябва да си партнират с опитни доставчици, които да разрешават технологичните проблеми и да подпомагат дигиталната трансформация", допълва експертът.

X