Дигитализация

10,4% ръст на разходите за дигитална трансформация въпреки COVID-19

Майя Бойчева-Манолчева

Разходите за дигитална трансформация на бизнес практики, продукти и организации ще продължават да нарастват, въпреки предизвикателствата, породени от COVID-19 пандемията, смятат анализаторите от IDC. Според последните данни, част от анализа "Наръчник на глобалните разходи за дигитална трансформация" (Worldwide Digital Transformation Spending Guide) инвестициите в технологии и услуги, свързани с дигиталната транформация в глобален мащаб ще се увеличат с 10,4% през 2020 година като ще достигнат 1,3 трилиона ам. долара. Въпреки че се наблюдава спад спрямо миналата година, когато са били 17,9%, това е лъч надежда, който се прокрадва във време на драматични намаления на разходите за технологии, смятат анализаторите.

Индустриите, при които ще се наблюдава малък ръст, ще са най-засегнатите от пандемията сектори, т.е. потребителските услуги като хотели, казина, кина и др. При тях, според данните на IDC, се очаква ръст от едва 5,3% тази година спрямо 18,4% през 2019г.

Секторите, при които се очаква най-голямо увеличение на разходите за дигитална трансформация са строителство (16.3%) и здравеопазване (15.7%).

"COVID-19 буквално зачеркна почти 500 милиарда долара от нашите прогнози за световните инвестиции в технологии в периода 2020 - 2023, направени преди пандемията да избухне," коментира Ейлин Смит, вицепрезидент "Проучвания и анализи на потребителите" в IDC. "Въпреки това, съществуват възможности за ръст при повечето индустрии, особено при специфичните случаи на използване, които решават конкретни бизнес проблеми. Добър пример за това е роботизираната автоматизация на процесите в застрахователния бизнес, цифровата визуализация в образованието, многоканалните платформи за търговия в телекомуникациите и тестовете в производствения процес", смята още тя.

Според данните по отношение на конкретните случаи, насочени към определени програмни цели, най-много инвестиции ще бъдат направени за автономни операции (51 млрд. долара), производството на роботи (47 млрд. долара) и в процеса на идентификация на дефектите и вариациите на качеството (35 млрд. долара), всичките характерни за производствения сектор. Сред конкретните случаи на употреба от IDC предвиждат най-голям годишен ръст на разходите за дигитална трансформация при виртуализираните лаборатории и дигиталната визуализация в образователния сектор и роботизираната автоматизация на процесите в застрахователния бизнес.

Според проучването САЩ ще остане най-големият географски пазар на разходите за дигитална трансформация, като ще бъде отговорен за 1/3 от инвестициите през 2020 г. На второ място се нарежда Западна Европа, последвана от Китай.

X