Дигитализация

40% от заети в Европа се нуждаят от нови дигитални умения

Майя Бойчева-Манолчева

До 2030 година 94 милиона от заетите в Европа, което представлява около 40% от работната ръка на континента, ще трябва да придобият нови дигитални умения за длъжностите, които изпълняват, показва доклад на McKinsey. Това се налага, тъй като в момента едва 20% от дейността им включва използването на технологии. 21% от служителите пък ще се наложи да сменят заеманата длъжност. Ще бъдат създадени нови работни места, които ще изискват притежаването на по-сложни умения. Най-засегнати ще бъдат тези, които пострадаха от пандемията COVID-19, т.е. заетите в продажбите на дребно, смятат още експертите.

До 2030 година около 4% от населението на Европа ще е остаряло и няма да бъде трудоспособно, а тенденцията за намаляване на работната седмица ще се отрази със спад на още 2% на предлагането на работа. Според анализаторите до 2030 година около 22% от сегашните дейности, т.е. 53 млн. длъжности ще бъдат автоматизирани. Голяма част от потенциалните загуби на работни места (дори всичките) ще бъдат компенсирани от възможностите за работа, свързани с технологиите и големите инвестиции в здравеопазването. Но, дори 4% спад в общия брой на работни позиции, няма да може да компенсира недостига на работна сила.

Според експертите, пандемията постави край на дългогодишния ръст на пазара на труда, характеризиран с голяма мобилност. Кризата е поставила в риск 59 милиона работни места или 26% от целия пазар на труда, като тук се включва намаляване на часовете труд или заплащането, неплатен отпуск или съкращение, показва още проучването.

Изводите от проучването са четири: трябва да се отговори на недостига на работна ръка; трябва да се подобри достъпът до работа в динамично развиващите се хъбове, най-вече чрез увеличаване на отдалечената работа; пазарът на труда ще се нуждае от подкрепа, тъй като 40% от европейците ще живеят в региони, в които предлагането на работа е в спад; и трябва да се насърчи участието на пазара на труда.

X