Дигитализация

Предстои възходът на роботите, използващи облака

Мария Динкова

Приходите от роботите, захранвани от облачните изчисления, ще достигнат 157,8 млрд. долара годишни до 2030, показват новите данни на ABI Research.

От анализаторската фирма отбелязват, че въпреки началния етап на развитие на сферата, ценността на облачната инфраструктура за роботите се оказва ключова за тяхноро внедряване (включвайки конфигурацията и инсталациите), както и операциите (поддръжка, анализи и контрол).

С популяризирането на мобилните роботи в широк спектър от вертикали, ще бъде необходимо да се използва изчислителната мощност на облачната инфраструктура за съхраняване и управление на големи количества събрани данни, както и да се обучат по-сложни алгоритми.

"От 1961 повечето търговски роботи са били свързани с външна инфраструктура за движение. Следващото поколение роботи ще бъдат все по-мобилни, с клетъчна или WiFi свързаност, ще консумират голямо количество данни, за да оперират автономно и ще се нуждаят от ефективно управление чрез измервания в реално време за работа,статурс и оперативност", обяснява Райън Уитън, старши анализатор в ABI Reserach.

"Няколко доставчици на облачни услуги, включително AWS, Microsoft Azure и Google Cloud са започнали да си сътрудничат с разработчици на роботи, докато стартъпи като InOrbi се насочват към облачни операции за първото голямото разпространение на мобилни обслужващи роботи", допълва експертът.

Той отбелязва, че развитието на тази индустрията от индивидуални превозни средства и единици до по-големи системи - се подпомага от по-широкото включване в IoT екосистемата.

"Въпреки това би било грешка да се предположи, че роботите просто ще намерят място в устройствата, индивидуалните сензори и стационарни машини като част от по-широката IoT система", уточнява Уитън.

Самите роботи стават все по-сложни системи, използващи множество сензори и изкуствен интелект или машинно обучение. Също така се очаква те да се движат и действат свободно, генерирайки огромни количества данни за други машини.

"Наивно е да се предполага, че само облакът ще осигури изчислителната мощност за работата на тези машини, особено по време на бавното преминаване към 5G. Вместо това наблюдаващите трябва да се вгледат в адаптиращите се облачни системи, които се фокусират върху качеството над количеството, когато става дума за роботизирани операции, обработка на данни и анализи", смята Уитън.

Приходите от роботите, използващи облака, определяни като роботика като услуга (RaaS), заедно със софтуера като услуга ще се увеличат от 3,3 млрд. долара през 2019 до 157,8 млрд. долара през 2030. Това представлява общо 30% ръст за индустрията за роботи.

Само по себе си това е огромна възможност за стартъпите, много от които започват да помагат на крайните потребители и операторите да достъпват и управляват увеличаващия се брой роботи.

Тази нова екосистема от роботи ще бъде доминирана от три подкатегории компании. На първо място това ще бъдат разработчиците на роботи, които се превръщат в доставчици на решения. На второ място са третите страни доставчици на IoT и облачни платформи, които са фокусирани върху предлагането на първокласни софтуерни решения. На последно място са доставчиците на облачни услуги като Microsoft Azure, Amazon Web Services (AWS) и Google Cloud.

Тези, които се фокусират предимно върху хардуера, ще загубят донякъде и ще се нуждаят от партньорства или от иновативни стратегии, за да се превърнат в доставчици на решения. Това ясно се вижда при компании като Universal Robots и Fetch Robotics, които включват в своите предложения софтуер и услуги за поддръжка.

Към момента обаче анализаторите са категорични, че пазарът е в своя начален етап на развитие. Експертите очакват през следващото десетилетие да има консолидации с най-успешните доставчици на роботизирани решения и доставчиците на облачни услуги да разширят своето влияние върху пазара.

"Облачните роботизирани технологии са разделени между вертикални иновации като разработване на сложни навигационни системи, които увеличават възможностите на това, което роботите могат да правят, и хоризонтални иновации, които повишават достъпността и скалабилността. Облачните изчисления представляват най-важната хоризонтална иновация за индустрията за роботи към момента и допълнително ще спомогнат за вертикалните иновации", допълват от компанията.

X