Дигитализация

Bayer използва дигитални близнаци, за да оптимизира бизнес стратегията си

Иван Гайдаров

Тор Олавсруд, CIO, САЩ
Bayer Crop Science създава "виртуални фабрики", осигурявайки динамични цифрови изображения на оборудването в обектите за производство на семена в САЩ


През последните няколко години Bayer Crop Science работи по внедряването на науката за взимане на решения във всяка част от бизнеса си - от логистиката до генетичното секвениране. Стратегията, базирана на машинно обучение (ML) и изкуствен интелект (AI), сега включва и дигитални близнаци или "виртуални фабрики", които създават модели на всеки от деветте обекта за производство на царевица, които Bayer оперира в Северна Америка.

"През тези обекти за производство на царевица минават огромни количества семена, след като бъдат събрани от полето", казва Навийн Сингла, ръководител на Data Science Center of Excellence (COE) в Bayer Crop Science, и добавя, че семената преминават през деветте производствени обекта, след което се пакетират и се доставят на фермерите.

Проектът на Bayer - Shaping Business Strategy and Future Operations Through Virtual Factory - създава динамично дигитално представяне на характеристиките на оборудването, процесите и потока на продуктите, материалите и правилата за работа за всеки от деветте обекта. Това позволява на Bayer да извършва анализи от типа "какво, ако" за всяка от тези локации.

Тъй като основните задачи на търговския екип са да представя нови предложения за третиране на семената или нови стратегии за ценообразуване, бизнесът може да използва виртуалните фабрики, за да оцени готовността на всеки обект да адаптира своите операции към новите модели. Виртуалните фабрики могат също така да бъдат използвани за вземане на решения за създаване на дългосрочни бизнес планове, идентифициране на нови модели и подобряване на производствените процеси, казва Сингла.

Проектът, който донесе на Bayer награда FutureEdge 50 за приложения на нововъзникващи технологии, е резултат от обединените усилия на групите North American Manufacturing, Seed Production Innovations и Data Science COE. Членовете на трите групи създават виртуална организация, която си сътрудничи тясно с бизнес ръководителите, технологичните инженери и учените по данните, за да моделират повече от 300 оперативни и стратегически правила въз основа на това как семената могат да се обработват в рамките на съоръженията. След това те продължават да разработват оперативни политики за по-рационални процеси.

Виртуалнитe фабрики на Bayer отвътре

Инициативата за виртуална фабрика на Bayer съчетава симулационно моделиране, оптимизация и машинно обучение и се поддържа във вътрешния облак на компанията, за да го направи мащабируем. За да създаде моделите, екипът трябва да идентифицира различни източници на данни и да посети всеки обект, проучвайки специфичните му правила, критерии за проектиране на оборудването и оперативни измервания.

"Сега можем да преосмислим нашите бизнес процеси. Можем да преосмислим решенията си чрез прилагането на тези алгоритми или на симулации чрез машинно обучение", казва Сингла.

В началото обаче не всички ръководители на компанията са готови да инвестират в проекта. Сингла и Шрикант Яругумили, ръководител на виртуалните системи в Bayer Crop Science, обясняват, че доказателството за концепция и ядрото от заинтересованите страни, които вярват в проекта, са сред ключовете за успеха.

"Не всеки се убеждава от първия ден в целесъобразността на даден проект. Беше необходимо да намерим ключови партньори, готови да поемат този риск с нас, и след това да реализираме доказателството за концепция. Сега вече все повече хора подкрепят проекта и искат да го използват", казва Сингла.

Сингла също така посочва времето, прекарано от Яругумили и неговия екип на производствените площадки, за да разберат наистина цялостно операциите, като критично за спечелването на по-широка подкрепа.

"Шрикант и неговият екип прекараха много седмици в тези обекти за производство на семена, опитвайки се да разберат операциите, да хванат нюансите, така че представянето пред ръководството да бъде едновременно на техния език и на езика на машинното обучение", обяснява още Сингла.

Екипът инициира доказателството за концепция през 2018 г. и го мащабира през 2019 г. Сингла казва, че Bayer вече може да компресира 10 месеца операции в девет производствени обекта за две минути, което дава възможност на организацията да извърши повече от 100 000 симулации за по-малко от 24 часа. Екипът вече може да отговори на сложни бизнес казуси по отношение на възможностите на оборудването, дизайна на поръчките, процесите и оптимизацията на мрежата, като използва науката за данни.

Преимущества на дигиталните близнаци

Положителните ефекти от проекта не се ограничават само до гореизброените. Едно неочаквано предимство е, че екипът използва нови прогнози, за да идентифицира и приоритизира различни приложения и изисквания за иновации. Нещо повече - тясното сътрудничество между екипите е увеличило общата дигитална съвместимост на организацията, казва Сингла. Екипите вече могат да участват в бизнес и технически дискусии отвъд организационните граници.

"Желанието за създаване на виртуална фабрика се разпространи като пожар в операциите в сферата на производството на семена, както и в тази на производството на химикали", казва Сингла. И добавя: "Но по-голямата стойност в бизнес отношение, която открихме, е, че успяхме да оформим инвестиционни решения въз основа на симулациите, които изпълнихме, и това доведе до много печеливши решения за капиталови инвестиции в бъдещето."

Превод и редакция Иван ГайдаровX