Дигитализация

Възходът на дигитализацията

Иван Гайдаров

Цифровата трансформация става все по-критичен фактор за финансов растеж

Дигиталната трансформация на процеси и системи е основен акцент за глобалния бизнес вече близо десетилетие. Независимо от индустрията малко по малко дигитализацията се превръща в разделителна линия по отношение на конкуренцията - колкото повече технологични инструменти интегрира в работата си една организация, толкова по-голяма способност придобива за реакция на динамично променящите се предизвикателства в бизнес средата. И пандемията от COVID-19 недвусмислено потвърждава това.

За да илюстрира нагледно предимствата, които дава дигитализацията на индустриите, Deloitte за поредна година публикува своя доклад Uncovering the connection between digital maturity and financial performance. Oт водещата консултантска компания са категорични: "Дигиталната зрялост дава на организациите широк набор от предимства. Много от тях - като повишено качество на продукцията и удовлетворението на клиентите - водят до много по-добро финансово представяне. Други - като редукцията на екологичния отпечатък и подобряване на диверсификацията на работната сила - могат да отговорят на повишените очаквания за социално отговорен бизнес."

Какво обаче означава дигитално зряла компания?

Да пораснеш дигитално
Развитието на една организация, тръгнала по пътя на дигиталната трансформация, включва различни периоди, които според Deloitte трасират налагането на седем основни аспекта, а те имат своите конкретни изисквания.

Първият от тях е наличието на гъвкава и добре защитена инфраструктура и включва интеграцията на технологии, балансирани по отношение на сигурността и нуждата от гъвкавост за решаване на бизнес предизвикателствата. Овладяването на данните е друго задължително условие за дигиталното узряване на една организация. Този процес е свързан с агрегирането, активирането и осигуряването на приходи от обобщени, но недостатъчно използвани данни чрез използването им за подобряване на продукти и услуги. Ако тези условия са изпълнени, работата с данни подобрява ефективността на процесите, повишава печалбите и подобрява потребителското отношение.

На трето място от Deloitte поставят осигуряването на дигитални умения, откриването на таланти и изграждането на мрежи, което изисква програмите за обучение да се съсредоточат върху дигиталните компетенции на служителите и осигуряването на бърз достъп до възможности за преквалификация и повишаване на уменията. Списъкът с изискванията, които трябва да изпълни една компания по пътя си към дигитална зрялост, включва още изграждане на екосистема чрез проекти с външни научноизследователски структури и технологични инкубатори; наличието на интелигентни работни потоци, които обединяват възможностите на хората и технологиите, оптимизирайки начина за разпределение на ресурсите; унифициран клиентски подход, базиран на 360-градусов поглед върху потребителите, достъпен за всички звена на организацията; налагане на адаптивни бизнес модели, които да гарантират на компанията устойчива адекватност на постоянно променящата се среда и откриване на нови финансови потоци.

Добрите практики се превръщат в тенденции
Различните задължителни аспекти на дигиталното узряване на бизнеса вече имат своя набор от добри практики, които се оформят и като водещи тенденции за трансформацията на индустриите.

"Водещите тенденции за категорията "Гъвкава, подсигурена инфраструктура" - автоматизация на управлението и оптимизация на разходите в облака, въвеждане на PaaS (platform-as-a-service) и автоматизация на работата на облачната инфраструктура - демонстрират нарастването на значението на автоматизацията за управлението на разходите за облачна инфраструктура - сфера, която става все по-сложна заради навлизането на мултиоблачните и хибридните стратегии", обясняват от Deloitte.

Основните тенденции по отношение на овладяването на данните акцентират върху интеграцията на базирани на данни прозрения в инструментите, които служителите използват ежедневно, демократизация на достъпа до данни и предлагане на продукти и услуги, мотивирано от прогнози, направени на основата на анализ на данни. Наемането на специалисти на свободна практика на проектен принцип и ангажирането на вътрешни служители в екипи по конкретни проекти оформят тенденциите в категорията "Дигитални умения и отворени мрежи за нов талант", а за изграждането на добре функционираща екосистема компаниите ще разчитат на съвместно представяне на продукти и услуги със своите партньори и изграждане на обща интелектуална собственост, смятат от Deloitte.

"Основната тенденция в интелигентните работни потоци е изграждането на центрове по компетенции в сферата на автоматизацията, което не е изненада, тъй като те способстват за изграждането на талант и знание, които могат да бъдат наложени в организацията. Тя също така подсигурява успешната реализация на проектите по автоматизация на процесите и системите, които подобряват проследяването и контрола на тяхната работа и съвместимостта с най-високите стандарти за сигурност", акцентират от консултантската компания и добавят към списъка с добри практики автоматизацията на процеса по взимане на бизнес решения и ежедневната комуникация на служителите с AI платформи и чат ботове.

Създаването на многоканални точки за достъп, участието на мнението на клиентите при взимане на решения и поддръжката на 360-градусов профил на потребителя, както и наличието на дигитални услуги, присъствието на дигиталните пазари и разработката на свързани продукти допълват списъка на Deloitte за основните тенденции в сферата на дигиталната трансформация през тази година.

Инвестиции и приоритети
Според проучването на Deloitte в рамките на доклада Uncovering the connection between digital maturity and financial performance бизнесът в глобален мащаб ще увеличи инвестициите си в дигитална трансформация, макар и с по-малко в сравнение с миналата година.

"Средно тазгодишните ни респонденти планират да увеличат инвестициите си в дигитална трансформация за тази година с 15%. Това е значителен спад в сравнение с планираните за 2019 г. 25%. Въпреки това тези 15% са голямо увеличение и показват, че дигиталната трансформация остава основен приоритет за бизнеса", обръщат внимание от консултантската компания. Осреднена, стойността на инвестициите в дигитализация според респондентите в проучването ще бъде от порядъка на 11.3 милиона долара при 13.6 за 2019 г.

Независимо от нивото си на дигитална зрялост организациите припознават като основни приоритетни сфери киберсигурността, облачните технологии и анализа на данни. "Киберсигурността най-често е поставяна в челото на приоритетите за бизнеса. По-слабо дигитализираните компании се стремят да подобрят защитата си, преди да преминат към следващи стъпки, тъй като с увеличаването на активите си в дигиталното пространство те увеличават атакуемата площ на своите системи и трябва да са готови да отговорят на повишаващия се риск", смятат анализаторите.

В топ 10 на основните приоритети при дигиталната трансформация на бизнеса в глобален мащаб попадат още дигиталните бизнес модели, автоматизацията на процесите, дигиталните умения, унифицирането на клиентския опит, DevOps и отворените мрежи.

"Спадът в инвестициите за дигитална трансформация не е изненада, като се има предвид, че цялостните разходи за ИТ инфраструктура намаляват. Forrester прогнозират, че глобалните инвестиции на бизнеса и правителствата в технологии ще се повишат с 3.8% през 2020 г. За сравнение, през 2019 г. те са генерирали ръст от 4.5%, а през 2018 г. - 5%. Основната причина за това е засилващата се тревога на индустриите, свързана с очакваното забавяне на световната икономика", обясняват от Deloitte.

Дигитализацията остава мотор за финансовото представяне
След като в изданието на доклада Uncovering the connection between digital maturity and financial performance от 2019 г. дигиталната трансформация се очертава като основен мотор за доброто финансово представяне на компаниите, 2020 г. затвърждава тази тенденция. Анализът сочи, че дигитално зрелите компании генерират три пъти по-висок ръст на нетните приходи от тези, които са в началото на своето пътуване към дигиталния свят - при 15% ръст на последните и 31% на тези, които са в средата на своята трансформация, дигитализиралите се компании се радват на скок от 45%.

"Ако съдим от последните резултати, два от седемте основни аспекта на дигиталната зрялост се открояват като най-важни от гледна точка на предимствата, които дават за ефикасността на процесите, ръста на приходите и качеството на продуктите и услугите, клиентското удовлетворение и ангажираността на служителите. Това са овладяването на данните и интелигентните работни потоци", посочват от Deloitte, като добавят: "Възможно е ръководителите да отличават тези два аспекта като най-важни заради факта, че влиянието им върху проектите е най-лесно за измерване. Анализаторите изграждат прогнози, които подкрепят процеса по взимане на решения, а автоматизацията може директно да повиши ефективността и да намали разходите на една компания. Според последните изследвания организациите, които използват AI в своите финансови системи например, са повишили продуктивността си с 33%, намалили са грешките с 37%, както и времето, нужно за изготвянето на месечните финансови доклади."

В крайна сметка като основен извод от доклада Uncovering the connection between digital maturity and financial performance от Deloitte посочват факта, че дигиталната трансформация става все по-важна, ако една организация иска да си гарантира дългосрочни перспективи и конкурентоспособност, особено на фона на неясното развитие на ситуацията около COVID-19 и като цяло динамичната среда.

"При тези смесени макроикономически сигнали и неясното бъдеще единственото сигурно нещо е, че значението на дигиталната трансформация расте. В постоянно променящия се пазарен пейзаж, който трябва да има предвид както интересите на потребителите, така и на останалите заинтересовани страни, дигиталната трансформация може да помогне на организациите да се позиционират значително по-добре в бъдещето", обобщават от Deloitte.

Дигитално родените повеждат парада

Като част от усилията си за дигитална трансформация някои организации създават изцяло нови и напълно дигитални бизнес единици. Тези звена работят отделно от основните компании, със собствена
технологична основа и процеси. Този подход позволява на компаниите да увеличат своите дигитални приходи и да придобият ноу-хау как се изгражда изцяло дигитален бизнес от А до Я, без фактически да прекъсват съществуващите си бизнес модели.

Примерите за компании, които стартират изцяло дигитално фокусирани подразделения и дъщерни дружества, стават все по-често срещани в отрасли като финансовите услуги (Marcus на Goldman Sachs и Greenhouse на Wells Fargo), автомобилостроенето (Cruise на GM и съвместното предприятие за мобилност Daimler-BMW) и производството (Vantara на Hitachi и Digital Factory Division на Siemens). Повечето компании, които участват в проучването на Deloitte, казват, че имат поне една изцяло дигитална единица, която разчита има дигитална платформа като основен продукт или изцяло използва технологии във всичките си операции.


X