Дигитализация

Новият онлайн етикет

Мария Динкова

Пандемията от COVID-19 промени комуникацията и връзките ни с технологиите

Дигиталният етикет отдавна съществува и всеки, който иска да има приемливо поведение онлайн, в някакъв момент се е запознавал с основните правила при този тип комуникация. Експертите обикновено съветват да се използва възпитан език, да се спазват граматическите и правописните правила, внимателно да се избират картинките и емотиконите, да не се пише само с главни букви, съобщенията и имейлите винаги да се проверяват поне два пъти, преди да бъдат изпратени, и още много други.

Разпространението на пандемията от COVID-19 и последвалата глобална изолация обаче поставиха отношенията ни с технологиите на едно съвсем различно ниво. Целият ни живот беше прехвърлен във виртуалното пространство, което неминуемо изискваше да се въведе промяна в начина, по който общуваме там. Макар че в много държави ограничителни мерки постепенно се разхлабват, служителите в редица индустрии продължават да работят и живеят предимно онлайн, като се очаква тази тенденция да се запази и в бъдеще.

Именно и затова във време, когато почти цялото общуване се случва през екран, дигиталният етикет придобива ново значение и става по-важен от всякога. Разбира се, тук няма място за строгите правила от викторианската епоха, но е важно да се поддържа добрият тон и да се избягват недоразуменията в момент, когато всички са изложени на сериозен стрес. В тази връзка глобалната технологична консултантска компания Adaptavist се заема да разкрие какви са новите тенденции при дигиталното общуване, какво е приемливо да правим и кои наши действия няма да посрещнат одобрението на отсрещната страна. През май компанията провежда проучване сред 2800 служители, за да определи какви са техните нагласи по отношение на дигиталните канали в новия свят на отдалечена работа.

Уеб камерата като входна врата
Настоящите обстоятелства превръщат нашата уеб камера в своеобразна входна врата към личния и професионалния ни свят. Тук е мястото да решим какво искаме колегите, приятелите и семейството да видят там.

Според изследването на Adaptavist независимо дали се работи от вкъщи или от офиса хората очакват да получават високо ниво на професионализъм. В тази връзка 58% от анкетираните изтъкват, че приемането на видеоразговор от леглото е недопустимо. Въпреки това има сериозно различие между поколенията по отношение на това доколко формално трябва да протича комуникацията през дигиталните платформи. 17% от по-младите служители смятат, че онлайн общуването изисква официално поведение като при среща или разговор на живо. При по-възрастните този процент се увеличава, като по този начин мислят цели 30% от хората над 45 години.

Освен това данните показват, че като цяло служителите са по-либерални към влизането в кадър на домашен любимец, отколкото на деца. 10% от запитаните под 35-годишна възраст смятат, че не е приемливо домашни животни или децата да се появяват по време на видеоразговор. Същевременно за служителите над 45 години процентът на неодобрение достига 25. Средно 19% от анкетираните не одобряват появата на деца по време на видеоконференция в сравнение с 16% за домашни любимци.

Интересни се оказват резултатите и по отношение на напитките, които можем да си позволим по време на видеоконферентен разговор. Повечето анкетирани са положително настроени към появата на чаша чай или кафе по време на обаждането и само един на всеки 10 изразява недоволство. По отношение на пиенето на алкохол данните показват, че за 65% от канадците и за 62% от американците подобно поведение не е желателно, по-толерантни се оказват британците (60%) и австралийците (50%). Също така голяма част от служителите споделят, че за тях е силно неприемливо яденето пред камера, като за 37% от запитаните храненето по време на видеоразговор е недопустимо.

Дигиталният имидж
Друг съществен въпрос в онлайн комуникацията се оказва и изграждането на дигиталния ни имидж. Всъщност 38% от анкетираните се притесняват за това как са приемани от другите потребители във виртуалния свят.

Проучването разкрива, че макар представителите на милениал поколението да са по-запознати с технологичните иновации, те изпитват по-силно безпокойство за начина, по който общуват онлайн (46%). За сравнение, във всички възрастови групи за подобна тревожност ежедневно признават средно 38%, а при служителите над 45 години тези стойности са едва 22%.

Освен това по-младите служители по-често се извиняват при дигиталната комуникация за получило се недоразумение и са по-склонни да интерпретират неправилно чуждите думи. Почти една трета от хората под 35-годишна възраст признават, че може би са допуснали грешка, докато при 45-годишните този процент е едва 17. Също така 40% от представителите на милениал поколението отбелязват, че им се е случвало да изтълкуват тона при дигиталната комуникация неправилно спрямо 23% при по-възрастните си колеги. Не на последно място хората под 35 години много по-често се обиждат и засягат сериозно при онлайн общуването.

Конфиденциалността
Важно място в дигиталния етикет заема темата за това каква информация с кого може да се обсъжда, като сред анкетираните липсва консенсус за правилно поведение. Само 21% от служителите под 35 години смятат, че е недопустимо да се обсъжда конфиденциална информация за компанията, като при хората на 45 години този процент се увеличава до 35. При различните отдели също се наблюдава разминаване в мненията за това какво е приемливо. Инженерите например не мислят, че представлява проблем да се отправят критични коментари и забележки в служебни платформи за съобщения, но 33% от персонала в отделите по маркетинг и продажби определят подобно поведение като невъзпитано.

Любопитно е да се отбележи, че по въпроса за сигурността на информацията дори и в една и съща възрастова група не се наблюдава единодушие. 22% от младите служители нямат против да обсъждат мениджърските решения в платформите за съобщения, дори в по-широки групови канали. В същото време почти същата пропорция (21%) не смятат, че подобно поведение е допустимо.

Бъдещето на отдалечена работа
Отдалечената работа безспорно има своите ползи, но несъмнено дигиталната комуникация сблъсква служителите и с нови трудности. 82% от анкетираните изразяват желание да работят дистанционно и в бъдеще, но подчертават, че използваните инструменти променят начина, по който се общува, и носят своите специфични предизвикателства.

"Преходът към дистанционна работа изисква не само технологична промяна, но също така по-важна е необходимостта от еволюция в културата", коментира изпълнителният директор на Adaptavist Саймън Хейтън-Уилямс. Той допълва, че често организациите се фокусират върху прилагането на инструментите за онлайн комуникация без правилните рамки за това как да ги използват. Съответно още по-рядко се отделя внимание и за изготвянето на насоки за очаквано поведение в тези нови "работни пространства". По думите на експерта културата на компанията е нейната основа и прехвърлянето й онлайн изисква промяна в начина, по който се приемат лидерството и сътрудничеството.

"Каналите за комуникация се променят толкова бързо, че обучението за дигиталния етикет често се игнорира. В случая обаче може да помогне да се отдели внимание на поведенческите трансформация във вашия екип по време на прехода и да се осигурят насочващи принципи и параметри", заключва Хейтън-Уилямс.

През последните няколко месеца тествахме до краен предел възможностите на каналите за дигитална комуникация. От техническа гледна точка като че ли проблемите бяха бързо преодолени. Но въпросите за това какво поведение е приемливо, какви правила трябва да спазваме при онлайн комуникацията и какви са спецификите на дигиталния етикет - все още остават свободни за интерпретации между различните поколения, отдели и фирми.


Допълнителни данни
  • Почти ½ от мениджърите споделят, че сега комуникират повече чрез видеоразговори, докато 28% използват в по-голяма степен платформите за съобщения.
  • 45% от служителите смятат, че е приемливо да се обсъжда конфиденциална или вътрешна фирмена информация на четири "дигитални" очи, докато за 26% това е строго неприемливо.
  • 41% от служителите активно използват над 4 платформи на ден, но 44% никога не са преминавали каквото и да било обучение в тази връзка.
  • Едн от трима милениали подкрепя използването на емотикони и мемета в служебната комуникация, докато един на всеки петима служите над 45 години не смята, че подобни инструменти имат място в работното общуване.
  • 19% от анкетираните не одобряват появата на деца по време на видеоконференция спрямо 16% за домашни любимци.


X