Дигитализация

Новото нормално в плащанията и печелившата стратегия за всички

CIO Media

В последните години сме свидетели на глобална дигитална трансформация на финансовия сектор. Промените не се ограничават до конкретна пазарни ниши, технология, продукт или процес. Иновациите в областта на финансовите технологии притискат компаниите за финансови услуги да ускорят дигитализацията си, а онези, които не се адаптират, бързо губят конкурентоспособност. В Европа регламенти като Втората директива за платежните услуги (PSD2) имат за цел да превърнат континента в лидер на трансформацията в плащанията и платежните услуги.

Банките търсят бързи, но същевременно гъвкави начини да се трансформират, запазвайки своите големи инвестиции в основни системи. Отвореното банкиране и моменталните плащания са един от съществените фактори за бъдещата системна промяна - плащанията на дребно да преминат от трансакции на базата на карти към трансакции по сметки. В отговор на тази бързо променяща се среда "Сирма" разработи цялостно софтуерно решение, което улеснява всичките участници във финансовата екосистема да се възползват от иновациите в сектора.

"Сирма" предоставя правилната технология и готови продукти, необходими за отвореното банкиране

Новият флагман продукт на "Сирма" - Open Banking Suite, е модулно решение, осигуряващо всички необходими PSD2 съвместими услуги и продукти за финансовия сектор. Open Banking Suite е сред най-добрите решения за финансовите институции или трети страни, които виждат PSD2 като възможност за генериране на допълнителни приходи. Модулната архитектура на продукта позволява както интеграция като пакет, така и да се използват отделни модули в съответствие с индивидуалните бизнес нужди на финансовата организация.

Open Banking Suite - цялостен пакет или модул, от който се нуждаете - свързване, сигурност и плащания
Open Banking Suite е цялостно решение, включващо три отделни модула - Up2Connect, Up2Seal и Up2Pay, които биха могли да се ползват индивидуално и/или в пакет в зависимост от конкретните задачи на компанията: Up2Connect е модулът, който чрез набор от API-та осигурява съответствие с отвореното банкиране. Up2Seal осигурява подобрена сигурност за автентификация на клиенти, като с него се гарантира сигурно одобрение на плащанията, базирано на 2FA / MFA методология. И докато първите два модула са решения за бекенда и сигурността на финансовите институции или финтех доставчиците, третият модул е решение за всички участници във веригата на стойността - банки, търговци и крайни потребители. Up2Pay и е революционно решение на "Сирма" за отворени банкови плащания. С негова помощ потребителите могат да регистрират своите сметки от различни банки в един дигитален портфейл и да извършват цифрови плащания със софтуерен POS терминал.

UP2Pay - решението за отворени банкови плащания, с което всички печелят

Как работи софтуерният терминал UP2Pay:
• Инициира и одобрява плащания от сметката на купувача към сметка на търговеца
• Позволява плащане във физически обекти, електронни магазини и плащания към физически лица
• Поддържа информация за акаунта - наличен баланс по сметки и историята на трансакциите
• 3D идентификация при цифрово плащане към търговец с QR код, съдържащ всички данни, необходими за онлайн плащания
• Офлайн плащания с QR код
• P2P плащания - от едно лице към друго лице ползвател на дигиталния портфейл
• Биометрична идентификация за достъп
• Подобрена обработка на плащания чрез PSD2.

Ползи за банковите институции:
 • Увеличава броя на електронните плащания - нов канал за иницииране на плащания
 • Значително намалява разходите за клиринг и сетълмент в сравнение с трансакциите при картовите разплащания
 • Създава затворена мрежа между банкови търговци и клиенти, така че всички парични потоци и приходи да се осъществят в екосистемата на банката
 • Присъства в маркетплейс платформи и почти всичко, което се продава онлайн
 • Услугата за наличност по сметки предоставя допълнителна информация за клиентите, която може да бъде използвана при одобрение на заем, кръстосани продажби или други маркетингови дейности
 • Създава нов източник на приходи - таксите за трансакции се плащат от клиента и търговците
 • Гарантира повишена сигурност - трансакции, базирани на SCA, без споделяне на критични клиентски данни
 • Осигурява напълно дигитално клиентско изживяване - мобилно приложение и плащане с един клик, както и сигурна клиентска автентикация
 • Осигурява по-висока лоялност от страна на клиентите - степента на отпадане при дигиталните клиенти е доста по-ниска.

Ползи за търговците:
 • Намалява разходите за приемане на плащания
 • Получаване на плащания в реално време
 • Осигурява изцяло дигитално преживяване и подобрено отчитане
 • Безпроблемна интеграция - предварително одобрени програмни интерфейси за онлайн магазини
 • Намалява онлайн измамите за възстановяване на такси
 • Спомага за по-бързи плащания, което допринася за по-нисък процент на незавършени поръчки
 • Без нужда от идентификационни данни или данни за акаунта към търговеца, така че няма PCI DSS изисквания
 • Без такси за неуспешни или отказани трансакции.

Ползи за клиентите:
 • Сигурни безкасови дигитални плащания
 • Всичко в едно решение - информация за сметки, иницииране на плащания и програми за лоялност
 • Програма за лоялност от различни доставчици на услуги
 • Минимизира нуждата от разкриване на нови сметки, използват се всички налични платежни институции в ЕС
 • Лесно управление на личните финанси с планиране на плащанията, актуализиране и справки по баланса
 • Подобрена сигурност на трансакциите със задълбочено удостоверяване на идентичността на клиентите
 • P2P плащания между потребители на дигитални портфейли.

Цялостното решение на "Сирма" ви помага да разгърнете потенциала си за иновации. Open Banking Suite гарантира лесен, удобен и сигурен достъп на клиентите до вашите банкови продукти. Неговите най-големи предимства са модулността, независимостта от основен банков софтуер и сигурността на дигиталните плащания.

Защо "Сирма"?
Екипът на "Сирма" притежава специфични познания и опит в предоставянето на банкови решения, базирани на интеграция на API, внедряване на решения за отворено банкиране и реализиране на проекти за редица български и международни банки. Ние помагаме на нашите клиенти да се дигитализират изцяло, предоставяйки ИТ и бизнес консултиране, препоръки за технически архитектури, базирани на микроуслуги, и др. Нашите клиенти са в състояние да внедрят както модулни, така и друг гъвкав набор от технологии, подкрепящи техните дигитални стратегии. Нашият уникален опит в осигуряването на интеграция на основен банков софтуер с различни банкови инфраструктури е с над 15-годишна история.

Нека поговорим за вашата стратегия за отворено банкиране и как може да ви помогнем да внедрите нови печеливши бизнес модели!

Съдържание от Sirma BC

X