Дигитализация

Новото "нормално" поставя ударение върху дигиталната трансформация

CIO Media

Или защо сега е точният момент за внедряване на ERP система

Дигиталната трансформация от години е тема, която вълнува бизнеса в стремежа му към постигане на по-висока ефективност на процесите и цялостно повишаване продуктивността на работа. Непредвидимостта на пазарната среда във и след пандемията обаче накара компаниите от всички сектори на икономиката да осъзнаят, че всеки ден, в който не използват възможностите на съвременните цифрови технологии, им коства пропуснати ползи и застрашава пазарните им позиции.

Внедряването на интегрирана система за управление на бизнеса (ERP) е първата и вероятно най-съществена стъпка към дигитализация, която компаниите трябва да предприемат, за да изградят цялостна високоефективна работна среда и да отговорят на предизвикателствата на пазара.

Защо сега е точният момент за внедряване на ERP система?

Кризата доведе до рязко свиване на инвестиционните разходи при доста компании в очакване на по-добри времена. Много други обаче видяха настоящата ситуация точно каквато е - шанс да оптимизират досегашния си модел на работа и да навлязат с нови сили в променената икономическа реалност.

Постигане на по-висока гъвкавост и адаптивност

Рестартирането на бизнеса след пандемията чувствително изостри конкурентната надпревара в условията на свито потребление. Тази тенденция ще продължи да се задълбочава и занапред шансът ще бъде изцяло на страната на бизнесите, които демонстрират най-голяма гъвкавост и адаптивност.
Внедряването на модерна система за управление като Microsoft Dynamics 365 Business Central е в състояние значително да увеличи конкурентния потенциал на компанията и перспективите ѝ за успех. Добре конфигурираната ERP система може да доведе до революционни промени в ключови бизнес процеси, правейки бизнеса по-устойчив на външни влияния и по-подготвен за новите изисквания на пазара.
  • По-бърза и адекватна реакция на пазарните промени
  • По-успешни управленски решения, базирани на информация в реално време
  • По-висока гъвкавост по отношение на ценообразуването и управлението на паричните потоци
  • По-висока ефективност на работа на всички равнища в организацията дори в условията на социална дистанция
  • Автоматизация на ключови процеси и по-ниска вероятностите от грешки
Това са само част от ползите, които отчита бизнесът и които могат да допринесат за реализирането на значителни конкурентни предимства в сложната икономическа обстановка.

Елиминиране на "пробойните" в бизнеса


Ако до момента бизнесът можеше да си позволи да пренебрегва някои проблеми като тромави ръчни процеси, забавени вземания, заключени в складови наличности парични средства и други, в новите пазарни условия подобни "пробойни" биха могли да имат катастрофални последици.

Внедряването на ERP система е начин компаниите цялостно да оптимизират функционирането на своите бизнес процеси и да елиминират слабости, които биха застрашили представянето им на пазара точно в момент, в който трябва да са по-бързи, по-гъвкави и по-ефективни от конкурентите си, за да отстояват пазарните си позиции.

Внедряването на водеща ERP система е по-достъпно от всякога

За да насърчи дигиталната трансформация в тази сложна ситуация сред по-голям брой компании, "Тим ВИЖЪН България" предлага облекчени условия за внедряване на една от най-популярните в световен мащаб ERP системи - Dynamics 365 Business Central, включително:
  • До 30% отстъпка от общата стойност на услугите по внедряване
  • Безплатно използване на разработената от "Тим ВИЖЪН България" българска локализация на ERP системата за първите 18 месеца след внедряването при наем на лицензите или 50% отстъпка от стойността на лиценза за локализация при покупка на лицензите
  • Гъвкава схема за разсрочване на разходите по внедряване

Повече информация за предложението е налична на тел. +359 2 976 13 13 и office@team-vision.bg

Съдържание от Team Vision

X