Дигитализация

Технологиите променят индустрията за добив на горива

Иван Гайдаров

IBM засилва позициите си в сферата на добива на нефт и газ, показва нова инициатива на технологичната компания. В партньорство с гиганта за нефтени находища Schlumberger (SLB), тя ще създаде дигитална платформа, на която петролните и газовите компании ще получават достъп до данни в реално време, като по този начин софтуерът ще им даде значителни конкурентни предимства.

Платформата ще интегрира набора от приложения на Schlumberger, наречен DELFI, върху технология на IBM, за да предостави дигитални инструменти на петролните и газовите компании, които разчитат изключително на тежки изчислителни процеси като проучването на сондажни площадки. Софтуерът може да помогне на аналитичните звена да определят дали почвата и пейзажът в определена област са подходящи за сондажи или под какъв ъгъл е най-добре да се пробива, за да се получи най-много петрол с течение на времето.

"Дигитализацията се превърна в императив за нашата индустрия", заявява главният изпълнителен директор на Schlumberger Оливие Льо Пийч пред CNN Business и добавя: "Цялата индустрия признава, че именно дигитализацията може да отключи следващото ниво на ефективност и производителност."

Технологична платформа за нефт и газ

Партньорството с Schlumberger е част от големия фокус, който IBM поставя върху хибридния облак - технологична концепция, която позволява на компаниите да управляват данни, използвайки множество облаци в допълнение към собствените си локални сървъри. Технологичният гигант разчита на софтуер на Red Hat, която IBM придоби за 34 млрд. долара през юли 2019 г. Той улеснява трансфера на данни между тези различни пространства.

"Смятаме, че хибридният подход отключва много по-голяма стойност за нашите клиенти, отколкото обичайния със само един облак", казва пред CNN Business изпълнителният директор на IBM Арвинд Кришна, бивш ръководител на облачния бизнес на IBM, който посредничи при сделката с Red Hat.

Възможностите на хибридния облак са ключови за партньорството на IBM със Schlumberger, което се основава на съществуваща облачна софтуерна платформа на компанията, която включва вградени възможности като изкуствен интелект и анализ на данни.

Платформата DELFI на Schlumberger вече има набрана известна инерция, но проблемът при нея е, че е достъпна само за компании, използващи определени облачни доставчици. Това е предизвикателство в петролната и газовата индустрия, защото регламентите често диктуват как трябва да се съхраняват данните - което налага да се разчита на местни облачни услуги или традиционни центрове за данни, а не на големите играчи на облачния пазар. Чрез преместването на инструментите върху платформата за хибридни облаци на IBM, софтуерът на Schlumberger вече ще бъде достъпен за всяка петролна и газова компания в световен мащаб, независимо от това какви изисквания има към съхраняваните от нея данни.

За самата петролна и газова индустрия, която претърпя значителни смущения през тази година, това също може да доведе до необходимите икономии на разходи, както и да се превърне в път към по-устойчиви практики.

Инвестиция в хибридни облачни партньорства

Сделката с Schlumberger е началото на инициатива, в рамките на която IBM се надява да изгради много подобни партньорства. Конкретните планове са насочени към ключови отрасли като банковото дело и производството, които бавно приемат облачните изчисления.

Тази стратегия ще позволи на IBM да предоставя услуги на големите играчи в различни индустрии, въпреки че като корпоративна компания не работи с крайни потребители. За изпълнението ѝ IBM обяви инвестиция от 1 милиард долара, насочена към доставчици на софтуер от трети страни, за да развие екосистема от компании, работещи върху хибридната облачна платформа.

"Големите компании имат много различни технологии, които искат да мигрират в облака, но не искат всички те да са концентрирани в един облак. Нито една компания не иска да сложи всичките си яйца в една кошница", казва Тед Шадлър, анализатор от Forrester.

X