Дигитализация

Решенията за Data Governance осигуряват общ поглед върху данните

CIO Media

"Очаквам компаниите да продължават активно да търсят начини за оптимизация на бизнеса чрез облачни услуги и платформи".

Диана Джендова, управител на "Глобал консултинг"

Какви са основните предизвикателства, с които се сблъскват съвременните компании при управление на своите данни?
Компаниите срещат различни предизвикателства, свързани с управлението на данните. Едните са технологични - наличието на разнородни данни от различни системи. Данните вече не са само в рамките на организацията, но и в "облачни среди" - частен или публичен облак. Другите са регулаторните, които наложиха редица нови изисквания и стандарти при употребата и движението на данните и гарантирането на тяхната сигурност. Когато данните излизат от организацията или трябва да се ползват от трети страни, трябва да се осигури тяхната защита.

Кои решения, предлагани от "Глобал консултинг", помагат за
справянето с тези трудности?
Тази година ние ставаме на 25 години и във времето сме предлагали различни подходи и решения, с които да се управлява целият жизнен цикъл на данните. В момента акцентът е върху решенията за Data Governance, които осигуряват на различните звена в организацията общ поглед върху данните и свързаните с тях дефиниции. Това е един от начините да се постигне цялостен 360° поглед върху бизнеса, връзките с клиенти и доставчици, както и подготовка на данните за BI анализи и прогнозиране. Един вид цялостна трансформация и дигитализиране на бизнеса, така че да се улесни работата и да се повиши ефективността.

За реализирането на този тип проекти "Глобал консултинг" разчита
на решения на водещи производители като Informatica. Какви са новите технологии и разработки на вашия дългогодишен партньор?
Informatica е безспорен световен лидер в управлението на данните, с доказани решения, носители на много отличия от анализатори като Gartner, Forrester и др. В основата на платформата на Informatica е технологията CLAIRE. Тя е първата в индустрията AI/ML технология, захранвана от метаданни. CLAIRE се обучава спрямо средата, в която се намират данните, след което използва получените знания за автоматизиране на основните задачи и процеси и насочва поведението на потребителите чрез препоръки. Така бизнесът получава достъп до актуални данни, водещи до по-добра интеракция между отделните звена и обслужването на клиентите.

Какви са основните предимства, които тези решения предоставят на компаниите?
Основните предимства на Informatica са няколко. Решенията се предлагат в цялостна платформа (iPaaS) и могат да се ползват в изцяло облачна среда според конкретните нужди на организацията. Спрямо досегашните подходи така отпадат голяма част от усилията за инсталация и поддръжка в локални среди. Решенията са едни от малкото на пазара, които поддържат кирилица (out of the box), което е огромен плюс за нашия регион. Платформата е изключително лесна и достъпна за работа както от технически, така и от бизнес потребители. Процесите по интеграция, които се създават чрез платформата, не изискват никакво допълнително кодиране. Достатъчно е краткото обучение, което осигуряваме в началото, и след това решението може да се ползва за различни нови проекти и задачи. На практика се решават всички предизвикателства, свързани с управлението на данните, във всякакъв формат и системи и всякакви среди - облачни, хибридни или само в рамките на организацията.

Промени ли се търсенето на облачни услуги в условията на пандемия? Как?
Със сигурност от началото на годината сме свидетели на промени във всички области на живота ни. В условията на работа и живот от вкъщи всички все по-често употребяваме услуги и продукти, базирани на облачни среди. Очаквам, когато кризата отшуми, тази тенденция да се запази и компаниите да продължат активно да търсят начини за оптимизация на бизнеса чрез облачни услуги и платформи.

В заключение, какви са вашите планове за развитие през следващите няколко месеца? Върху какво ще се фокусирате?
Настоящ и бъдещ фокус за нас са проектите, целящи дигитална трансформация чрез преминаване към облачен модел за управление на данните, подобряване на връзките с клиенти и отговор на всички регулации чрез решенията за Data Governance. С такива инициативи организациите могат да се възползват от пълния потенциал на своите данни и с по-ефективни процеси да постигат по-добри приходи.

Съдържание от Global Consulting

X