Дигитализация

Как организациите да започнат своето възстановяване

Мария Динкова

Вече някои компании започват своето възстановяване и преминават през фаза на иновации след COVID-19, като обръщат специално внимание на подготовката за промененото бъдеще. Организациите, които планират "да се върнат обратно към нормалното" ще трябва да предприемат по-стратегически подход, за да процъфтяват в новия бизнес пейзаж, пише ITBrief.

Сред основните промени, с които се сблъскват компаниите, са преминаване към отдалечена работа поне за част от екипа; въвеждане на смени, за да се намали броят на служителите в офиса; както и нови процеси за ограничаване на движението в общите пространства.

Макар че тези промени могат да доведат до първоначални разходи, организациите трябва да гледат на тях като на инвестиция за бъдещето. Ето три начина, които ще позволяват на компаниите да поемат по пътя на бизнес възстановяването:

Добавяне на дигитални служители
Организациите предприемат следващата стъпка в еволюцията и развитието на своя бизнес, а на този фон хората е по-вероятно да останат най-ценния актив.

С добър екип фирмите могат по-лесно да приемат новите възможности и да продължат да се разрастват устойчиво.

Когато хората са принудени да вършат еднообразни ръчни задачи тяхната продуктивност и способност да допринасят за бизнеса е минимална. Същевременно тези задачи често са важни, така че е необходимо да се гарантира тяхното систематично и безгрешно изпълнение.

Именно в тази връзка дигиталните служители могат да се окажат полезни и да поемат тези задължения, освобождавайки хората да допринасят с повече стойност за бизнеса и да се занимават с работа, която ги удовлетворява. Дигиталните служители често са наричани и просто роботи.

Чрез прилагането на роботизирана автоматизация на бизнес процеси дигиталните служители могат да работят неуморно и без грешки да извършват обикновените задачи като обработка на фактури или жалби, да изпълняват финансови процеси или да управляват свързани с човешките ресурси документи.

Те могат да завършват повтарящите се задачи много по-бързо и точно, което води до по-добри резултати, както за служителите, така и за клиентите.

Подпомагането работата на хората с роботи ще позволи на организациите по-бързо да се възползват от новите възможности, да се фокусират върху потребителите и да гарантират бъдещия успех на бизнеса.

Намалете хартията с дигитализация
Ерата на големите данни разкри стойността на информацията от финансова и конкурентна гледна точка.

Дори малките компании разполагат с ценни данни, скрити в техните хартиени архиви. Превръщането на тази информация в дигитална може да донесе значителни ползи.

Когато данните са дигитални фирмите могат да ги намират по-бързо и с по-малко прекъсвания да ги насочат през автоматизираните процеси, спестявайки време и усилия. Цифровите данни също така могат да подпомагат взимането на решения за бъдещето; да освободят физическото пространство, заемането в момента от хартиените архиви; както и да подпомагат спазването на регулаторните изисквания.

Дигиталните данни позволяват на компаниите да бъдат по-ефективни, служителите да са по-продуктивни, а взетите решения да са по-информирани.

По-голяма продуктивност за дистанционните служители
След като организации от всякакви размери се опитват да въведат отдалечения начин на работа, това повдига въпроса как да се получи незабавен достъп до информацията, без да се прави компромис със сигурността, тъй като търсенето и извличането на документи може да бъде доста скъпо за организациите.

В този случай базираните в облака решения са добра алтернатива, тъй като могат да съберат всички документи в споделена локация и да са достъпни за одобрените потребители от множество устройства и места.

Освен това по този начин служителите ще имат достъп до данните, които са им необходими, ще си сътрудничат с колегите, ще работят по проекти, без дори да се налага да посещават офиса.

X