Дигитализация

Дигиталната трансформация като услуга

Мария Динкова

През последните години пазарът на услугите, предлагани чрез облачните изчисления и интернет, се разширява с бързи темпове, а моделът "всичко като услуга" се превръща в неразделна част от работата на всяка компания. Основната причина за това са значителните ползи, които организациите и крайните потребители получават, включително ефективност, икономичност, мащабируемост, високо качество и по-добро клиентско изживяване. И след като отдавна вече се говори за софтуер като услуга, инфраструктура като услуга, платформа като услуга, вече е време да разгледаме и още една навлизаща тенденция, а именно дигиталната трансформация като услуга (DTaaS).
По данни на FinancesOnline 40% от всички технологични разходи на компаниите са насочени към проекти за дигитална трансформация, като за 2019 са инвестирани общо 2 трлн. долара в подобни инициативи. В същото време от MGI предвиждат допълнителни 13 трлн. долара да бъдат добавени към глобалния БВП до 2030 благодарение на днешната дигитализация, автоматизация и интеграция на изкуствен интелект. Тези числа определено са доста впечатляващи, но статистиката има и друга страна - 80% от организациите вече са стартирали проекти за дигитална трансформация, но едва 14% са постигнали напредък и само 3% посочват, че успешно са извършили промяната към новия начин на работа.
Според експертите моделът на DTaaS ще има особено положителен ефект в тази връзка, като ще ускори и разпространи дигитализацията във всяка икономическа и обществена сфера. Този подход обещава повече гъвкавост, шанс за комбиниране на множество технологии и доставчици на услуги, както и трансформация от край до край с възможност за адаптиране към непрекъснато променящата се бизнес среда.

От дигитална трансформация към DTaaS
При класическата дигитална трансформация компаниите решават на първо място да подобряват определен оперативен процес като управлението на човешките ресурси, продажбите или разпределението на фирмените ресурси. Съответно те купуват технологии като ERP софтуер и наемат доставчик, който да ги внедри. Дори и при постигане на успех подобренията често се оказват изолирани до определени отдели и рядко обхващат цялата организация. И ако компанията няма дългосрочен план как да продължи с дигитализацията, рядко може се използва целият потенциал на системите и данните.
"Повечето компании в света предприемат инициативи за трансформиране на начина си на работа, като го автоматизират и дигитализират. Традиционният подход обикновено е пренасяне на отделни ръчни задачи в електронни платформи за обслужване на работата в компанията. Това може да са електронни магазини, клиентски портали, интерфейси за връзка с партньори и други. Този подход обикновено се определя от технологиите", коментира Николай Шекеров, директор "Финансови услуги" в ScaleFocus. Той дава пример с масовото навлизане на смартфоните и създадените впоследствие мобилни приложения от социалните мрежи.
По думите на експерта дигиталната трансформация като услуга от своя страна се определя от бизнеса. В този смисъл основният въпрос, който трябва да се зададе, не е "какви технологии могат да се приложат, за да се постигнат определени цели", а по-скоро "как да се промени начинът на работа така, че да се осигури автоматизация в най-голяма степен". Всъщност става въпрос за една истинска организационна трансформация, която трябва да бъде подкрепена и от въвеждането на различна фирмена култура.
"Трябва наистина да повярваме, че "единственото постоянно нещо е промяната" и следователно трансформацията не е еднократно упражнение. Една организация има добра култура на промяна, ако всеки човек в нея е ангажиран с развитието й и уверен да дава предложения. Трябва да сме наясно, че сериозна трансформация рядко е възможна със собствени сили и затова най-често се работи с външни партньори, които помагат организационно и технологично. Подходящите партньори намаляват усещането за несигурност и неувереност пред промяната и позволяват на фирмата да се фокусира върху целите и желаните резултати. Добър партньор може да приложи опит от сходна инициатива в друга компания и това също да ускори процеса", обяснява Шекеров.

Фокус върху добавената стойност
Както стана ясно, DТaaS не е еднократно усилие, а продължаващо начинание за трансформация, в което важно място намират технологии като облака, изкуствения интелект, интернет на нещата и други. Въпреки че този модел на работа изисква дългосрочно планиране, компаниите могат да видят ползите от него още в самото начало. Той позволява проектите за дигитална трансформация да започнат бързо, без сериозни първоначални инвестиции в инфраструктура и поддръжка. Освен това дава възможност лесно да се обедняват бизнес услуги и технологии, а доставчиците се превръщат в дългогодишни партньори, които съдействат за разрешаване на проблеми и подобряване на процесите.
"Ползите от внедряване на автоматизирани работни процеси - по дизайн, а не по необходимост - са очевидни: по-висока скорост на предоставяне на услугите, по-ниска себестойност, по-малка възможност за човешка грешка, възможност за точно измерване на всеки елемент от процеса (важна предпоставка за управлението и подобряването на работата) и много други. Компаниите, които избират колаборация с надежден технологичен партньор със задълбочени познания в индустрията, постигат по-добри резултати в по-кратки срокове. Фокусът трябва да бъде поставен върху добавената стойност за потребителите във всяка стъпка от трансформацията, защото в крайна сметка всичко се прави за клиента, който получава по-добра услуга или продукт на по-добра цена", посочва Шекеров.
Подобно на всяко нововъведение и при DTaaS могат да бъдат открити недостатъци. Според експерта невинаги е лесно компаниите да променят изцяло начина си на работа. Подобна трансформация често среща съпротива на много нива в организациите, което може да се окаже фатално за фирмите. За да се реализират успешно този тип инициативи, е важно мениджмънтът да прояви силна воля и да не забравя, че поддържането на неефикасни работни процеси в бъдеще ще доведе само до по-високи разходи и повече пропуснати приходи. "Не на последно място, промените трябва да се планират по начин, който да подобри гъвкавостта на компанията и следващите трансформационни инициативи да се изпълняват естествено, като част от нормалния живот в организацията", споделя Шекеров.

Дигиталната трансформация като услуга

В крак с тенденциите
Всички тези промени вече навлизат в бизнеса, а ерата на дигиталната трансформация 2.0 вече е тук. Компаниите все повече търсят решения, които са лесни за адаптиране, които могат да се поддържат от малки екипи, които предлагат стандартна интеграция с други системи, отдалечен достъп и високи нива на защита. Всичко това е част от новата вълна в технологиите, чиято скорост вероятно ще се ускори на фона на продължаващата в някои страни изолация заради COVID-19.
Шекеров е убеден, че българският бизнес върви в крак със световните тенденции и благодарение на глобализацията той все по-малко се отличава от този в другите държави. "На преден план стои вечният въпрос за кокошката и яйцето - дали първо бизнесът или първо клиентите трябва да са готови. Например аз бих бил много любопитен да се возя в самоуправляващо се такси, но други хора може да го намерят за смущаващо. Затова много големи компании финансират технологични стартъпи и впоследствие - ако има търсене за техните услуги - ги развиват или поглъщат. Моят съвет към българските компании е да се възползват от опита и знанията, акумулирани в българските софтуерни компании вследствие на работата им на водещите пазари в света", заключава експертът.

X