Дигитализация

Глобалните разходи за блокчейн скачат двойно през 2020 г.

Владимир Владков

Според данни, публикувани от StockApps.com, глобалните разходи за блокчейн решения ще надхвърлят $4.1 милиарда през 2020 г. Спрямо 2019 г., когато инвестициите в новата технология са били за $2.7 милиарда, това означава растеж от почти 50%. За 5-годишния прогнозен период между 2020 и 2024 г. се очаква средногодишният темп на растеж на този пазар да достигне 46.4%.

IDC също обяви, че общите инвестиции в блокчейн решения ще достигнат почти $18 милиарда през 2024 г. Финансовият сектор ще плати поне 30% от всички средства, платени за блокчейн.

Друг доклад на Markets & Markets показва, че глобалният пазар на блокчейн решения ще бъде на стойност около $3 милиарда за 2020 г. Прогнозите на тази агенция са за средногодишен темп на растеж (CAGR) от 67.3% за периода между 2020 и 2025, като в края на периода ще достигне $39.7 милиарда.

Общите разходи за решения в областта на блокчейн технологиите са били $1.5 милиарда през 2018 г. Тогава финансовият сектор е бил доминиращ, инвестирайки над 60% от тази сума. И макар че през 2020 г. финансовите организации все още са водещият купувач на технологиите, делът на сектора се "свил" наполовина - 29.7%.

За периода между 2020 и 2024 г. IDC прогнозира, че блокчейн индустрията ще се развива с много добри темпове (45.3% годишно). Дискретното и процесното производство ще изхарчат общо 22.3% от средствата за блокчейн през 2020 г. И докато в процесното производство разходите ще растат с 50.3% средногодишно, при дискретното темпът е 46.5%.

С $1.6 милиарда, инвестирани в блокчейн, САЩ са водещ в света купувач, следва Западна Европа с вложените почти $1 милиард. На трето място е Китай с $457 милиона, но в тази страна разходите за блокчейн ще растат най-бързо - с 51.7% средногодишен темп.

Снимка на Марина Вельможко от Pixabay

X