Дигитализация

Виртуалните мобилни оператори ще предлагат услуги за повече сегменти от пазара

CIO Media


Невен Дилков е собственик и управител на Нетера и един от учредителите на обединение от алтернативни доставчици на фиксирани услуги, мотивирани да създадат първия виртуален мобилен оператор (MVNO) в България. Те вярват, че стартирането на виртуален мобилен оператор ще донесе полза за всички участници на пазара. За традиционните мобилни оператори ще доведе до ефективно използване на капацитета на мрежите им. За крайния потребител - иновативни и гъвкави услуги, за държавата - възможност за устойчиво развитие на икономиката.


Какво е виртуален мобилен оператор (MVNO) и как работи?
От гледна точка на потребителя това е просто още един мобилен оператор. Нарича се виртуален, защото няма собствена радиомрежа, но той е реален мобилен оператор като всеки друг.

MVNO използва инфраструктурата на съществуващ мобилен оператор в частта "Радиомрежа" - тоест безжичните връзки между устройствата и базовите станции. Всичко останало се управлява от неговата основна (core) мрежа, чрез която той поддържа предоставянето на другите си услуги.

Каква е разликата между MVNO и всевъзможните онлайн приложения за разговори?
Приложенията за гласови обаждания, чатове, видеосподеляне и т.н. работят върху интернет услугата на съответната мобилна мрежа. Докато MVNO от гледна точка на клиента е отделен мобилен оператор.

Потребителят получава всички базови услуги като мобилен интернет, телефонни разговори, изпращане на кратки съобщения. Има собствена сим карта, договор, по който плаща, и др.

В зависимост от това как са организирани отношенията по веригата зад този виртуален мобилен оператор той може да предоставя и много различни услуги в допълнение към тези на традиционните мобилни оператори. Както използва радиомрежа от един мобилен оператор, MVNO може да ползва услуги и от други доставчици, за да ги комбинира и да ги предостави по най-добрия начин на клиентите си.

Какви различни услуги може да предостави MVNO?
В България най-яркият пример са малките и средните интернет доставчици и кабелни оператори. В цялата страна има над 500 работещи малки и средни доставчици, като никой от тях няма право да предоставя мобилна услуга. А пък е съвсем логично, ако продаваш достъп до интернет до дома, телефонна услуга, кабелна телевизия, да можеш да предлагаш и мобилна услуга.

Така че очакваме, когато бъдат разрешени MVNO в България, всички тези малки и средни доставчици да могат да предоставят и мобилна услуга на своите клиенти, и по-голямо разнообразие от други услуги на по-ниски цени.
Оказва се, че клиентите от разнообразни сегменти на пазара използват мобилните услуги по различен начин. Младите ги ползват по един начин, работещите - по друг, възрастните хора - по трети. Мобилните оператори, особено в България, често имат стандартни предложения, които се прилагат за всички. Не се забелязва голямо разнообразие или сегментиране. Докато един виртуален оператор може да таргетира определен сегмент от пазара и да обслужва само него.

В много други държави има например MVNO, които предоставят услуги предимно на определена диаспора от емигранти, дошли от Китай, Африка, Латинска Америка и др. Клиентите получават специални условия за по-евтини разговори с тези държави или достъп до приложения, които им помагат да си решат проблеми, свързани конкретно с тяхната общност и начин на живот в чуждата страна.

Има случаи, в които известна верига за хранителни стоки дава като бонус на лоялните си клиенти сим карта за мобилна услуга. Така тя увеличава своя спектър от услуги, особено ако покрай основната си дейност вече предлага в своите магазини определен тип застраховки, парични заеми и др., което е естествено и логично поведение за тези големи вериги.

Всеки един от тези субекти на пазара, които вече продават на своите клиенти услуги, може да си избере сегмент от пазара, който в момента не се обслужва достатъчно добре, и да се фокусира да работи върху него.

Има ли място за MVNO на българския пазар, при условие че вече имаме три мобилни оператора?
Ние смятаме, че предоставянето на MVNO достъп до съществуващите мобилни оператори е един от най-важните фактори, за да се запази този жив пазар на малки и средни доставчици в България, който стартира преди повече от 20 години и ни изведе до класиране на първите места в света по качество на достъп до интернет за крайните потребители. Тази позиция вече е сериозно застрашена.

Днес ние вече не само не сме сред първите, а по редица проучвания започваме да се движим към последните места. Това директно може да се свърже с намаляването на конкуренцията в България, с окрупняването на пазара, с постепенното намаляване на броя, а в някои градове и села - и с изчезването на тези малки и средни доставчици. Те в никакъв случай не са излишни. Те създадоха интернет в България и са гаранция за доброто качество и ниските цени на този пазар.

Надеждни ли са услугите на MVNO, щом част от мрежата не е тяхна?
Няма никаква разлика технически в качеството на услугите в сравнение с тези на традиционните мобилни оператори. Много често MVNO подписват с мобилния оператор, върху чиято мрежа работят, т.нар. Service Level Agreement - договори за гарантиране на качеството. Така са сигурни, че услугата, която ще предоставят на своите клиенти, ще е със същото качество, каквото самият традиционен мобилен оператор предоставя.
Разликите ще са в обслужването на клиенти, в разнообразието и комбинацията от услуги, които MVNO може да реши да заложи в своята търговска политика.

От кого и от какво зависи в България да се появят MVNO?
MVNO в България и сега е възможно да се направи, има такава регулация, но и трите мобилни оператора нямат желание да съдействат. При това условие начинът да се случи е чрез действия на регулатора - Комисията за регулиране на съобщенията, на парламента чрез промяна на Закона за електронните съобщения или на Комисията за защита на конкуренцията.

В другите държави как е направено?
Във всички държави се е случило по различни начини. Най-често срещаният, който се прилага в Румъния, Чехия и други страни, е регулаторът да обвързва разпределянето на нови честоти към мобилните оператори с условие за достъп на MVNO до мобилните мрежи. В други държави директно в закона се записва, че мобилните оператори са длъжни да дават такъв достъп. Това е в духа и на европейските практики и на новия Европейски кодекс за електронни съобщения, който до края на тази година ние трябва да транспонираме в българското законодателство. Там ясно е казано, че се поощрява споделянето на мрежите по всякакъв начин.

Предлагани ли са такива промени в нашия Закон за електронните съобщения?
В момента в Народното събрание има предложение за промени в Закона за електронните съобщения точно с цел да се транспонира Европейският кодекс за електронните съобщения. Този процес ще протече в парламента през следващия месец и сега е моментът да се промени законът, за да се да се задължи регулаторът да създаде условия да има виртуални мобилни оператори в България.

Съдържание от Нетера

X