Дигитализация

Центровете за данни - AI, периферни изчисления и сигурност на ниво чип

Иван Гайдаров

Проектът OpenTitan проектира чипове с отворен код, предназначени да изградят надежден дизайн

Като основа за развитието на облачните услуги, които задвижват едни от най-иновативните индустрии като мобилната, центровете за данни са основна ИТ инфраструктура за съвременния технологичен свят. Затова и тенденциите, които ще определят тяхното развитие в следващите години, са една от най-актуалните теми, с която се занимават изследователи, анализатори, инженери и не на последно място журналисти.

Според Вимал Кау, асоцииран вицепрезидент на продуктите и услугите във водещия индийски доставчик на ИТ услуги и технологични решения в NTT - Netmagic, основните направления, които ще трасират пътя на центровете за данни, са четири.

Хипермащабируеми центрове за данни
Хиперскалируемостта се отнася до способността на една ИТ система или архитектура да се мащабира експоненциално и възможността й бързо да отговори на нарастващото търсене. Доклад на Markets & Markets изчислява, че пазарът на хипермащабируеми центрове за данни ще нарасне от 25.08 милиарда долара през 2017 г. до 80.65 милиарда долара до 2022 г. при CAGR от 26.32%. Cisco пък изчисляват, че до 2021 г. трафикът в хипермащабируемите центрове за данни ще се утрои, като те ще представляват 55% от целия трафик на центровете за данни.

Изкуствен интелект
След като Google обяви, че използва AI в центровете си за данни, за да подобри енергийната им ефективност, много компании последваха примера, за да проучат трансформационния потенциал на AI. За период 18 месеца Google използва своята система DeepMind, задвижвана от AI, за да намали с около 40% количеството енергия, необходимо за охлаждане, което се равнява на 15% намаление на общите разходи.

Наемането на хора с точните умения обаче е огромно предизвикателство в дигиталната ера. Gartner прогнозира, че до 2020 г. 75% от организациите ще претърпят видими бизнес проблеми поради пропуски в уменията за поддръжка на процесите и инфраструктурата си - увеличение по-малко от 20% през 2016 г. AI може да играе важна роля в автоматизирането на много от задачите, като по този начин ги оптимизира.

Периферни изчисления
Живеем в свързан свят, а всяко свързано устройство генерира данни. Тъй като все повече устройства влизат в мрежата, ще става все по-икономически нецелесъобразно да се прехвърлят данни към определена централизирана точка. Проучване на Gartner прогнозира, че свързаните устройства ще бъдат до 25 милиарда през 2021 г., генерирайки огромен обем от данни. Изследване на McKinsey твърди, че 127 нови IoT устройства се свързват с интернет всяка секунда. Нарастването на броя на свързаните устройства изисква изграждането на локализирани центрове за данни или крайни центрове за данни за обработка на локален трафик.

Пак според Gartner, докато в момента около 10% от генерираните от предприятието данни се обработват извън традиционния централизиран център за данни или облака, до 2025 г. това число ще достигне 75%.

Сигурност на ниво чип
С нарастващите мащаби и сложност на атаките срещу центрове за данни световни гиганти като Google се опитват да внедрят сигурност на ниво чип. Наричан OpenTitan, проектът съвместява проектиране на чипове с отворен код, предназначени да изградят надежден дизайн за използване в центрове за данни и други компоненти. Google вярва, че защитата на ниво чип ще помогне да се гарантира, че хардуерната инфраструктура и софтуерът, който се изпълнява на нея, ще останат в предвиденото надеждно състояние, като провери дали критичните системни компоненти се зареждат сигурно с оторизиран и проверяем код. Това може да гарантира, че сървърът или устройството се зареждат с правилния фърмуер и не са заразени от злонамерен софтуер на ниско ниво.

X