Дигитализация

Най-успешните финтех компании са в сферата на личните финанси и блокчейн

Мария Динкова

Най-успешните финтех компании са в сферата на личните финанси и блокчейн/крипто технологиите. Това показват данните от годишния доклад на Българската финтех асоциация за 2019, който беше представен по време на виртуалната конференция Bulgaria on the European Fintech Map. Годишният финтех доклад излиза за втора поредна година, като в него са отбелязани постиженията и развитието на дигиталната финансова индустрия в страната.

Само през миналата година блокчейн/крипто компаниите постигат оперативни приходи от 5 млн. евро в сравнение само с 668 хил. евро през 2018. От своя страна секторът на личните финанси отбелязва среден ръст от 606% след 2014 и оперативни приходи от 5.6 млн. евро през 2019. На база на тези резултати се очаква блокчейн/крипто сегментът да се превърне вв един от водещите през следващите няколко години. Съответно според доклада към момента най-голям дял в българската финтех индустрия имат секторът на разплащанията (36 компании), последван от капиталовите пазари (13 компании) и кредитирането (11 организации). Същевременно трите най-динамични финтех сфери са личните финанси, регтех и плащанията, със среден годишен ръст от над 300%.

Като цяло оперативните приходи на финтех компаниите бележат ръст за изминалата година, постигайки увеличение от 25% до 361 млн. евро. Към момента у нас функционират общо 100 компании, 66 от които са нови (основани в периода между 2015 и 2020), а други 34 са вече установени на пазара (създадени преди 2015). В тях 48% от служителите са жени, като се наблюдава слаб спад от 9% на наетия персонал в сравнение с 2018. В допълнение изследването разкрива, че най-много кадри се наемат при водещите три сегмента - плащания, капиталови пазари и кредитиране, а средната нетна заплата в сектора е между 770 и 2 555 евро.

Финтех екосистемата продължава да се разраства, потвърждават данните. Общо 6 са финтех активните фондове за рисков капитал, което е точно 1/3 от всички рискови инвестиции през 2019 и се равнява на 4,1 млн. евро. Важно място в екосистмата заемат освен това ИТ компаниите, подкрепящи финтех организациите. При тях също се наблюдава увеличение при броя на служителите, както и ръст на оперативните приходи, макар и по-малък в сравнение с този на фирмите за финансови технологии.

"На следващо място трябва да споменем банките в България, тези традиционни финансови институции, които категорично не спят. Те предприемат стъпки за дигитализация и също стават част от финтех екосистемата у нас. В общи линии виждаме два основни типа инициативи от тяхна страна - финтех продукти (Първа инвестиционна банка, Пощенска банка и Българо-американска кредитна банка) и хъбове за финтех иновации (Райфайзенбанк, ДЗИ, Банка ДСК)", отбеляза Георги Пенев, директор в Българската финтех асоциация.

В доклада също така тази година е включена и първата карта на сектора на цялата страна, а не както досега единствено на София. В нея са изброени всички ключови играчи от сферата. На първо място са всички типове финтех компании: за плащания, кредитиране, лични финанси, капиталови пазари, регтех, блокчейн/крипто технологии, застраховки и други. В допълнение са включени ИТ компаниите, поддържащи финтех сферата, инфраструктурните организации, инкубаторите и акселетаторите, фондовете, регулаторните орани, медиите, образователните институции и други организации, подпомагащи развитието на финтех компаниите у нас.

Финтех и пандемията
Независимо от своите успехи финтех секторът също е повлиян от въздействието на глобалната пандемия от коронавирус, както и от икономическите последствия от нея. "Последните години бяха много успешни за целия финтех сектора, видяхме как 24 стартъпа глобално станаха компании еднорози (оценени над 1 млрд. долара), така общият брой на финтех еднорозите достигна 58. Инвеститорите бяха готови да влагат средства във финтех, но след това дойде пандемията и нещата малко се промениха. Много хора казват, че тя насърчи въвеждането на безконтактни плащания и дигиталните решения. Но не за всички финтех компании пандемията се оказа печеливша", подчертава Мария Стаскиевич от Европейската асоциация за дигитални финанси.

Тя уточни, че 2020 е много ключова година за финтех сектора - от една страна заради пандемията, която е ускорила промените, и на второ място заради много активната позиция на Европейската комисия. Според експерта въпреки трудностите, през които минават някои от организациите в сферата поради извънредната обстановка и силната зависимост от фондовете, това няма да е краят на финтех. Напротив поради своята същност този тип компании могат по-лесно и бързо да се адаптират към новите ситуации. Стаскиевич очаква благодарение на тези характеристики и активната помощ от страна на ЕК целият сектор да продължи да процъфтява през следващите години.

Това мнение споделят и българските експерти. По думите на Ваня Манова, мениджър на Mastercard за България, Северна Македония, Албания и Косово, пандемията е принудила потребителите да преминат към дигиталните канали и да пазаруват онлайн. Това на свой ред им е позволило да усетят удобството на този тип услуги и те ще продължат да се придържат към тях и занапред. В резултат на тази промяна в поведение само през последните 12 месеца броят на мобилните плащания се е увеличил три пъти на глобално ниво, като тенденцията се наблюдава и в България.

Участниците в събитието бяха единодушни, че плащанията ще продължат да се дигитализират и все повече потребители ще търсят мобилни услуги и приложения. В допълнение пандемията ще даде тласък и на появата и разработката на нови продукти и функционалности. "Бъдещето ще бъде по-дигитално за всички и повече услуги ще бъдат осигурявани от финтех компаниите, различни от традиционните, с които са започнали. Те също така ще се стремят да изградят връзки със своите клиенти, взимайки пример от традиционните финансови институции", смята Мартин Богданов, изпълнителен директор на Paysera България. Той предвижда също така, че банките и финтех компаниите ще продължат да изграждат добро сътрудничество и партньорство помежду си.

X