Дигитализация

Тайните на успешната дигитална иновация

CIO Media

Марта Раундс, CIO, САЩ

Целта на всяко иновационно усилие е да предостави бизнес стойност и конкурентно предимство. Двама ИТ ръководители споделят тайните си за изпълнение на тези цели

Каква е тайната за страхотна иновация? Повечето успешни организации достигнаха до проста формула: започват с човек от бизнеса, който има "правилния" бизнес проблем, направете този човек партньор с ИТ специалист, който разбира както бизнеса, така и иновативните технологии, добавете експерт по технологии с мисъл за целите и накрая стимулирайте техните колективни въображения, за да открият нови начини за прилагане на наука и технологии за решаване на проблема по неоткрити до момента начини. След това направете процеса повторяем.

Правилният проблем е такъв, в който стойността на работата на новаторския екип е увеличена и където бизнес резултатите предоставят много търсени, разширяеми множители на стойност. В същото време бизнес резултатите предоставят устойчива стойност чрез разширяване на новаторската пропаст със способности, които конкуренцията не може да предложи.

Идентифициране на правилния проблем в Georgia-Pacific
Майкъл Карол, вицепрезидент по иновация и съвършенство на операциите в Georgia-Pacific, описва проблемите, които пречеха на предишния процес на иновации в компанията. "В миналото ние имахме един скован процес, където трябваше да знаете точно какво искате да направите", обяснява той. Карол предизвика своите екипи да покажат как могат да изчислят точно възвръщаемостта на инвестиции за нещо, което не са правили никога преди това; те просто не можаха да го направят.

Оттогава Карол представи нов подход към иновации. "Когато взехме принципите за управление, базирани на пазара, и ги приложихме към иновациите, ние започнахме да мислим различно. Просто е, казва той, а процесът започва с два въпроса: Кои са болезнените точки на клиента и как ние ги разрешаваме?

Когато дадена компания дефинира първо проблемите на клиентите, бизнес резултатите, които създават стойност за клиента, се превръщат в начална точка за всяка иновация. Но компанията все пак трябва да реши дали има достатъчно полза да се заеме с даден проблем на клиента. В Georgia-Pacific щом даден екип вземе решение за потенциален проект, тогава задава въпрос "Ще имаме ли полза, ако ние го направим?". "Само защото можете да направите пари от нещо, не означава, че трябва да го направите, обяснява Карол. Когато разглеждате разликата между нещо, от което бихте могли да направите пари, и да направите нещо, от което ще имате полза, цената на възможността е огромна." Georgia-Pacific дава приоритет на иновациите с "ясна полза и предимство".

Целенасочена приоритизация в Merck Manufacturing IT
Микеле д'Алесандро, вицепрезидент и CIO на Manufacturing IT в Merck & Co., ръководи екип, който си партнира с бизнеса от предния фронт на съвместното създаване на иновативни цифрови решения. Процесът на компанията да избира правилните проекти за иновация се е развил през последните няколко години.

"В началото започнахме да позволяваме на опортюнистичната работа да набъбва: ние искахме да прокараме идеята, че всеки може да бъде новатор и всеки може да използва мисленето на новатор, обяснява Д'Алесандро. Вярваме, че най-добрите решения на проблеми обикновено се раждат оттам, където съществуват проблемите, така че първоначално ние поощрявахме федерация от идеи, които се подаваха във "фуния за иновации" и идеите се изливаха в нея. Докато това помагаше за културното подкрепяне на иновациите на всеки и мисленето за следващото най-добро нещо, което ще доведе до бизнес стойност, в същото време създаваше много индивидуализирани инвестиции."

Компанията се разви до точката, където за последните две години имаше програма, която се движеше изключително от горе на долу около дигиталната иновация с по-целенасочен процес на приоритетизация. "Дадохме най-висок приоритет на инвестициите, които имаха най-голяма приложимост в цялата компания, обяснява Д'Алесандро. Не спряхме идването на идеи от долу на горе, но определено намалихме очакванията: взехме най-голямото и най-доброто и заложихме на него." Компанията създаде орган за цифрово управление, който управлява дигитално портфолио, за да насочва онези инвестиции през един строг процес, основан на мерките за реализация на стойност.

Д'Алесандро описва мерките за реализация на стойност по следния начин: "Мерките не са изцяло количествени, което предизвика голям дебат за нас, тъй като всяка метрика за реализация на стойност в крайна сметка трябва да бъде базирана на принос в долари и центове или измерваеми ефикасности на броя на хората. За да гарантираме, че важността на добрите проекти, които трудно се измерват количествено, няма да бъде автоматично понижена, ние имаме надежден начин да измерваме стойност." Merck заявява, че проектите с количествени ползи обикновено получават пълно финансиране. Иначе проектите получават профил за финансиране "доказана стойност" и получават пълно финансиране само след като стойността се докаже.

Създаване на иновации за предимство
Извличането на ясно бизнес предимство е гърнето със злато в края на всяко новаторско начинание, но установяването на процесите, за да се направи това, изисква време и грижа. Следването на тези три стъпки ще подготви вашата организация за успех на иновациите:

Идентифицирайте новаторски проекти, които дават реално клиентско предимство спрямо финансовите метрики за възвръщаемост на инвестициите.

Установете официални метрики за реализация на стойност, за да класирате проектите в портфолио от иновации и да заделите финансови средства на базата на доказана стойност. Синхронизирайте всички усилия със стойност за усилие.

Превод и редакция Мариана Апостолова

X