Дигитализация

Пандемията беше катализатор на неизбежни процеси за дигитализация

CIO Media

Росен Тончев заема позицията директор "Информационни технологии" във VIVACOM от юни 2017 г. Той е изминал целия си професионален път в компанията. Започва кариерното си развитие във VIVACOM като стажант преди 17 години. Заемал е различни експертни, а впоследствие и мениджърски позиции. Росен Тончев е завършил специалност "Информационни технологии" в Софийския университет "Св. Клиемнт Охридски".


Какви са основните предизвикателства пред ИТ дирекцията на "Виваком" през тази година?
Основното предизвикателство пред нас, както, предполагам, и пред всички останали, беше справянето с пандемията. А конкретно за нашата компания тази година имаше още едно голямо предизвикателство - сменихме собствеността си и станахме част от международна телеком група. Мога да кажа, че за нас 2020 година беше особено предизвикателна и изпълнена с промени.

Разкажете за пандемията - какви бяха предизвикателствата пред ИТ, когато настъпиха промените?
Когато стана ясно, че промените, предизвикани от пандемията, са неизбежни, в ИТ дефинирахме три основни линии на работа. Най-предизвикателно беше преминаването към дистанционна работа. Първо беше необходимо да подсигурим самата ИТ дирекция - промените и процесите, необходими, за да може нашата дирекция да функционира успешно в условията на пандемия. Фокусът първоначално беше върху нас, защото, както в самолета казват - при авария първо сложете маската на себе си и после помагайте на другите. Втори фокус беше да осигурим на компанията необходимите промени в ИТ услугите, за да може да продължи да работи. Постарахме се служителите и другите отдели в организацията, които са вътрешни клиенти на ИТ, да могат да изпълнявате задълженията си и да има непрекъсваемост на бизнеса. И накрая, но не последно място - промените, необходими за крайните клиенти.

От гледна точка на ИТ преминаването към home office не беше голяма промяна в начина на работа. Вече имахме изградени процедури как се работи от вкъщи. Разпределение на задачите, отчитане на времето, онлайн срещи и т.н. Служителите в основната си част бяха снабдени с необходимата техника. Мога да кажа, че от гледна точка на ИТ организацията това беше една сравнително лека операция. И тази промяна беше по-скоро катализатор на неизбежните промени в ИТ пък и не само ИТ сектора, които така или иначе настъпваха с глобалната дигитализация. Просто пандемията ги забърза и в известен смисъл ги направи по-лесно приети, тъй като не остави избор на хората, освен да приемат промяната.

По отношение на компанията предизвикателството беше по-голямо. От една страна, ние сме голяма компания - с повече от 5000 служители, и осигуряването на ИТ инфраструктура за всички тях се оказа предизвикателна задача. От друга страна, не всички отдели в компанията са толкова пригодени за работа дистанционно. За щастие успяхме сравнително бързо да се справим и смятам, че в момента имаме успешен модел на дистанционна работа във всички отдели с подсигурени ИТ услуги, които го поддържат.

По отношение на крайните клиенти пандемията беше още едно доказателство, че избраният от компанията път на цифровизация е правилният. Инвестициите през последните години на компанията - да предоставя на своите клиенти възможност дистанционно да поръчват и управляват своите услуги, многократно се изплатиха по време на периодите на ограничения. Увеличи се използването на дистанционните online канали за интеракция с клиентите, които бяха целенасочено и успешно развивани от "Виваком" през последните години.

Смело мога да каза, че компанията като цяло и ИТ в частност се справи успешно с промените, предизвикани от пандемията. Дори смятам, че в ИТ сферата те имаха и своята положителна страна - доказаха, че избраната посока на дигитално развитие на компанията е правилна, и откриха пътя за нови планове в тази насока.

Какви са уроците, които научихте oт извънредната ситуация?
Опитваме се да гледаме на всяко предизвикателство от положителната му страна. Създалата се ситуация създаде нов начин работа, нова организация и нови цели и фокус. Някои от тях се оказаха дори и по-успешни от тези преди пандемията. Вече започваме да мислим как ще продължим след това. Целим да запазим добрите практики, които успяхме да развием по време на социалната изолация, но и да премахнем някои от ограниченията, с които се налага да се съобразяваме все още. Хората по принцип са резистентни към промени - през пролетта ограниченията ни бяха наложени отвън и нямахме друг избор, освен да се съобразим с тях. Сега промяната, която ни очаква, вече не е задължителна. Някои хора са свикнали с новия начин на работа и общуване и не е ясно кой и доколко ще иска да се върне към навиците от преди. Ние мислим доколко да възстановим старите процеси и кои от новопридобитите навици да развиваме, така че да има баланс. Разбира се, това са теоретични разработки, при положение че успеем да се преборим напълно с пандемията и се върнем към нормален начин на живот.

Казахте, че и друга важна промяна се е случила през 2020 - станали сте част от група. Разкажете ни за това.
Да, компанията смени собствеността си. Това не се случва за пръв път, но различното сега е, че станахме част от стратегически инвеститор. И доколкото досега всяка смяна на собственост не се отразяваше толкова на начина на работа на компанията, сега вече сме част се от една организация, която има опит в управляването на телекоми.

Имаме възможност да се учим и да обменяме опит с колегите от другите телекоми в групата. Сега вече при всяко предизвикателство, с което се сблъскваме, можем да разчитаме, че ще получим съвет или помощ от цялата организация, което е много полезно за работата. От друга страна, вече имаме по-достъпна база за сравнение и може да видим къде са силните и слабите ни страни. Първото създава чувство за гордост и можем да се похвалим с не едно и две постижения. От друга страна, по-ясно се виждат и слабостите и се появяват предизвикателства, с които се налага да се справяме.

Появиха се и нови насоки на работа - например търсене на синергии в групата, възможности за колаборация. Фокусирани сме върху намирането на повтарящи се дейности, които да бъдат централизирани с цел да бъдем по-ефективни. Интересно предизвикателство е както тяхното откриване, така и стандартизирането на такива дейности и организирането на тяхното изпълнение на ниво група.

Как се справяте да бъдете част от международна организация в условията на ограничения?
В началото, когато стана ясно, че ще бъдем част от международна организация, част от ентусиазма идваше и от възможността да се пътува, за да работим с колегите от другите телекоми. Е, за момента това не е възможно, но пък не сме първите, които доказаха, че дистанционната работа е възможна и ефективна. Успешно работим с колегите и обменяме опит дори от разстояние. Още едно доказателство, че виртуалните комуникации са част от бъдещето и те само ще се развиват. Разбира се, липсва ни неформалната комуникация, която сплотява колектива и подобрява производителността. Но все някога пандемията ще свърши и тогава ние ще успеем да наваксаме и с комуникацията лице в лице.

Съдържание от Vivacom

X