Дигитализация

Дигитализацията в банковия сектор – иновации или нещо повече

Мария Динкова

Дигитализацията в банковия сектор е дългосрочна цел, а въвеждането на иновациите е само едната страна на трансформацията. Сред основните пречки пред нейното цялостно постигане се оказва организационната култура във финансовите институции, която трябва да бъде променена в крак с последните тенденции. Това коментираха участниците в организираната от "Капитал" конференция "Банките и бизнесът", които споделиха вижданията и прогнозите си за бъдещето на индустрията, а също така коментираха и влиянието на пандемията върху финансовите институции.

Според експертите банките са се справили с предизвикателствата, породени от разпространението на коронавируса, и са осигурили необходимото обслужване в ситуацията на дистанция и ограничителни мерки. Отделните играчи на пазара като цяло са предприели различни мерки, но в крайна сметка към края на годината вече се вижда, че всички имат готовност и планове да отговорят на новите изисквания.

"На банките им се наложи много бързо да внедрят решения, които бяха в техните портфолиа от дълго време, но все пак имаха нисък приоритет. Банките много бързо трябваше да вземат решения, така че да могат да продължат да работят. Съответно бързо реализираха и дигитализираха основните банкови операции като кандидатстване за кредит, получаване на дебитна или кредитна карта директно вкъщи. Този тласък на цифровизацията, който се случи с помощта на пандемията, ще продължи и занапред, защото това повлия на всички участници", коментира Даниел Алексиев, заместник директор "Платежни услуги", БОРИКА.

Той обясни, че до този момент финансовите институции са били предпазливи по отношение на въвеждането на повече иновации заради определени рискове. Експертът припомни статистиката на Евростат за дигиталните умения на българските граждани и затрудненията, които около 2/3 от населението изпитват при работа с компютър. По думите му затова банките досега са се опитвали да балансират между възможностите на клиентите си и решенията, които предоставят. Пандемията обаче определено променя ситуацията, насърчава иновациите и допринася за пускането на пазара на решения, покриващи повече от само базовите нужди.

Легаси културата
За Горан Ангелов, основател и управляващ партньор, "IBS България", обаче този тип иновации далеч не стигат, за да се говори за цялостна дигитална трансформация в банковия сектор. Включването на дадено финтех решение е просто допълнителна функционалност, но не променя същността на процесите, изтъква експертът. "Банката продължава да работи, ориентирана към продуктите си - цялата й структура е силозирана около тях, а не около обслужването на клиентите. Тепърва започват наистина да се създават тези взаимовръзки в организациите, които да поставят клиента в центъра. Само тогава, когато наистина се подходи по този начин, ще можем да говорим за някакво ново ниво на обслужване", подчертава Ангелов.

В този смисъл финансовите институции трябва да обърнат особено внимание на своите системи, повечето от които са остарели и поддържат един различен начин на мислене. Всъщност, за да се промени познатата структура и работни процеси, трябва компаниите да създадат и наложат една нова организационна култура. В този сложен и труден процес особено важна роля играят хората, тъй като те са двигателят зад трансформацията във всичките й форми.

Експертите споделят мнението, че най-добрият начин за реализирането на този нелек преход е чрез създаването на отделно звено във финансовите институции, което да отговаря за целия процес по дигитализацията. То трябва да разполага с инструментите, ресурсите и екипите, които наистина могат да преодолеят това предизвикателство. Разбира се, подмяната на архитектурата и изграждането на изцяло дигитална инфраструктура е дългосрочна цел, която не може да бъде изпълнена за една нощ. Именно и затова подобни инициативи трябва да бъдат непрекъснато подкрепяни и поддържани, а вероятно работата на две скорости ще продължи още известно време.

2021 и след това
Въпреки дългия път, който трябва да се извърви до цялостната дигитална трансформация в банковия сектор, иновациите в него категорично няма да спрат. Илиян Стоянов, директор "Управление на риска", PwC, предвижда до една или две години широко приложение да намери софтуерът за управление на идентичността, който ще се използва както за служителите, така и за клиентите. Той допълва, че към момента дигитализацията представлява допълнителен слой, който увеличава рисковете за системите на финансовите организации. Именно затова въвеждането на такъв тип софтуер ще подобри видимостта в структурите и ще намали рисковете, в случай че даден привилегирован профил бъде компрометиран.

Също така експертите очакват финансовите организации да продължат да инвестират в решения, които да им помогнат при опознаването на клиентите, техните нужди и навици. Във връзка с кредитирането в технологичен план вече може да бъде създадено централизирано скоринг бюро. Според Мирослав Вичев, главен изпълнителен директор, БОРИКА, изградената инфраструктура и натрупаният опит в сектора дават възможност да се консолидира информацията от телекомите, от дружествата за комунални услуги, от потребителското кредитиране и централните регистри, така че да се извършва по-прецизно и основано на изкуствен интелект скориране. По този начин индиректно може да се подобри и информацията на пазара при отпускане на кредити, смята експертът.

Не на последно място сериозен потенциал за развитие осигурява и влязлата в сила директива за платежните услуги на Европейския съюз PSD2. "Това е прекрасен продукт, който от моя гледна точка все още няма достатъчно добър маркетинг и до момента има пропуски по отношение на това да се обясни на хората какво им дава като преимущество и как те могат да го използват", смята Цветомир Досков, изпълнителен директор, Sirma Business Consulting. "Моят призив за бъдещето към всички банкери и всички играчи във финансовия свят е да обърнат повече фокус на това, да дадат информация на клиентите какви са техните услуги и какви са ползите от технологиите им. Изваждането на иновативен продукт е преимущество, но това не е панацея за продажбите, нито за развитието на една компания. Трябва да се предлага изживяване от край до край, а не на парче в един от каналите." Досков допълва, че все още повечето организации нямат поглед как занапред могат да използват иновацията, за да постигат печалби и да променят пазара.

X