Дигитализация

Кои ще са технологичните тенденции при разплащанията през 2021?

Мария Динкова

Ако досега дигиталната трансформация винаги се разглеждаше през призмата на дългосрочното планиране, то 2020 коренно промени този подход. Пандемията от COVID-19 даде силен тласък на цялостната цифровизация на бизнеса, принуждавайки компаниите да затворят офисите и физическите си обекти и същевременно да търсят все повече решения за гарантиране работата от дистанция.

Този нов модел на изпълняване на служебните задължения от разстояние беше придружен и от промяна в потребителските навици - в света на плащанията новите тенденции като насърчаване на безкешовите трансакции, нови дигитални решения за по-добро потребителско преживяване и нуждата от по-модерно интегриране с платежните компании доведоха до необходимостта финтех компаниите да ускорят технологичната си трансформация.


Рой Астън, CIO, Paysafe Group

Рой Астън, CIO, Paysafe GroupВ тази връзка Рой Астън, главен изпълнителен директор в Paysafe Group, споделя кои ще са основните 5 тенденции, които се очаква да бележат технологиите за разплащания в следващите 12 месеца:

Продължаваща миграция към разпределен облак (distributed cloud)
Неизбежно, ключов фокус за финтех компаниите през следващите 12 месеца ще бъде създаването на по-лесни и достъпни методи за разплащания, в това число разработване и разпространение на технологии, които ще позволят по-безпроблемни трансакции. За да се постигне мащаб и устойчивост на решенията, предстои да се засили фокусът върху иновациите за платежни продукти без постоянно притеснение за съпътстващите ги инфраструктурни решения. Работата в облачен режим размива границите на физическата инфраструктура повече от всякога. Тази тенденция, свързана с еволюцията на облачните системи, ще направи разплащателните компании по-гъвкави в доставянето на решения за търговци и крайни потребители. По този начин те ще отговорят на нуждите на бързо променящата се дигитална среда, в която се намираме сега.

Разширени модификации за приложение на AI и алгоритми за дълбочинно обучение
Когато се разглеждат в детайл новите възможности, които разпределеният облак (distributed cloud) предлага, потенциалът на изкуствения интелект ще стане още по-голям. Ще станем свидетели на нови тенденции, свързани с това как компаниите възприемат и анализират данните, използвайки огромния капацитет и ресурсите на тези технологии. При плащанията, това ще бъде особено приложимо за идентифициране на потребителските тенденции, масова персонализация, а без съмнение измамите и Know Your Customer (KYC).

Фокус върху 5G
Въпреки силния старт през 2020 г., ръстът на 5G технологията не беше впечатляващ основно заради разпространението на COVID-19. Причината е, че хората прекарваха основна част от времето си вкъщи, без нужда да пътуват и да бъдат в движение, което по принцип би наложило закупуване на 5G план. Това ще се промени скоро и трябва да започнат усилия в посока приемане и интеграция на 5G технологията.

Гледайки в перспектива, за много компании 5G ще създаде ниво на свързаност и скорост на предаване на данни, което никога не е било възможно и което също ще донесе значителни ползи при плащанията в области, които не са физически свързани. Например възможността за свързаност и пренос на данни до отдалечени райони на света, с цел създаване на бизнес възможности и извършване на трансакции онлайн, се очертава като област на растеж. По същия начин, възможността за предоставяне на по-завладяващо онлайн преживяване през мобилни устройства ще бъде трансформационно за гейминг индустрията. 5G също ще позволи на компаниите да пренасят още по-голямо количество данни в световен мащаб, с което ще увеличат все повече възможностите на изкуствения интелект.

Дистанционната работа в растеж
Очакванията са много от компаниите да не бързат да се завръщат във физическите си офиси, дори когато светът се нормализира след пандемията. До известна степен новата реалност, свързана с работата от вкъщи, вече е наложена. Компаниите се адаптираха към нея принудително по време на COVID-19, но в дългосрочен план, ако се запази тенденцията за работа от разстояние, ще бъде нужен по-ефективен и по-професионален подход. Това значи не само дали служителите работят от вкъщи, но и как компаниите обезпечават оперативните процеси за гладко протичане на работния ден, как се поддържа връзка между екипите и др.

Нови нива на сигурност
И накрая, всички тези подобрения трябва да бъдат подкрепени с нови нива на сигурност. COVID-19 доведе до необходимостта да се предвидят по-високи нива за сигурност. Причините за това са няколко. Първата е, че измамите и престъпленията обикновено процъфтяват в момент на криза, така че пандемията беше възможност за печалба за много престъпници. Това създаде натиск върху компаниите да разгледат и въведат допълнителни инструменти за защита и сигурност на всички нива - компания, клиенти, крайни потребители.

Втората причина е последица от дистанционната работа. Тъй като служителите се намират на много различни локации, не винаги имаме информация какъв тип свързаност със системите използват и дали връзката им е защитена, което носи допълнителен риск. Предвид очакванията тази реалност да се запази в близко бъдеще, сигурността следва да бъде ключов приоритет за разплащателните компании през 2021 г.

X