Дигитализация

Следяхме тенденциите в развитието на световните ИТ компании и ги адаптирахме към нашите условия

CIO Media

Георги Тихов е един от основателите на СТЕМО ООД. Има дългогодишен опит в сферата на информационните технологии. Работил е като програмист и е бил член на управителния съвет на "Техносист". От 1991г. управлява СТЕМО ООД.

С каква идея е създадена компанията? Каква пазарна необходимост е имало по време на създаването й?
СТЕМО бе създадена като софтуерна компания. През далечната 1991 четирима програмисти решихме да обединим знания и усилия, за да създаваме софтуерни продукти. Макар да вярвахме, че в тази област има значителен бизнес потенциал, по това време в България не бе обичайна практика да се плаща за софтуер. Създадохме няколко софтуера, като най-известен бе компютърният речник РЕЛЕКС. През 1994 г. нашият продукт за проектиране на платове DESIGN+ бе отличен със златен медал на Международния панаир в Пловдив. През този период пазарът изпитваше крещяща нужда от компютърна техника. За доставката на всеки компютър се чакаше с месеци.

В каква посока се разви след това и защо?
Бързо и по естествен начин доставката на компютърно оборудване и услуги по поддръжка се превърна в основна част от нашия бизнес. От самото начало ние заложихме на качествени компютърни системи, базирани на процесорите на "Интел". Сключихме търговски и сервизни договори с най-големите в този момент световни компании, такива като HP, Microsoft, 3Com и др. Много скоро след това станахме един от най-големите доставчици на хардуер в България. Постепенно на пазара се появи необходимост от внедряване на завършени решения и интеграция на системи, което промени фокуса на СТЕМО - днес ние сме един от водещите системни интегратори в страната, доставчик на решения и системи за управление на бизнеса, технологични, управляеми и софтуерни услуги.

Кои бяха най-големите трудности, с които се сблъскахте? Как ги преодоляхте? Какви уроци научихте?
В началото голяма трудност бе липсата на информация и средства за комуникация. Нямаше нормални търговски практики. Интернет бе утопия. Достъпът до финансови ресурси бе силно ограничен. Нямаше стабилна политическа и банкова система. Преобладаващ бе делът на сивия сектор в икономиката. Бяхме свидетели на хиперинфлация. Всичко това ни мотивира да бъдем по-креативни и упорити, за да преодолеем трудностите. Ние следяхме тенденциите в развитието на световните ИТ компании и ги адаптирахме към нашите условия. Основно правило, което спазвахме и спазваме до днес, е "Инвестирай с развитието".

Как се промениха ценностите в компанията за периода от създаването й до днес?
Има непреходни неща. Хората са най-големият капитал на една компания. Ние се стремим да спазваме поетите ангажименти, да бъдем честни и отговорни както към клиентите, така и към нашите служители.

Как се промениха пазарът и клиентите за този период?
Пазарът се разви и сегментира значително. Навлязоха почти всички световни вендори. С приемането ни в Европейския съюз в страната направиха инвестиции големи световни компании. Появиха се мощни търговски вериги за техника и ритейл бизнесът се промени драстично. В последните години електронният бизнес заема все по-значим пазарен дял. Българските компании разбраха, че успехът им пряко зависи от качеството на информационните системи, които използват и чрез които могат да вземат точни и информирани решения за управление и развитие на бизнеса. Социалните мрежи са друг важен феномен. На прага сме на 4 технологична революция и сериозни промени в обществото.

През последните 30 години много фирми изчезнаха от пазара. Каква е вашата формула да продължавате да бъдете успешни на този пазар?
Винаги сме работили като един екип. Ръководим се от основните общочовешки ценности и ги прилагаме в отношенията с клиентите, партньорите и колегите в компанията. Със своя упорит труд сме спечелили доверието им, което дълбоко ценим и ревностно пазим. Това за мен е основният фактор за нашия успех.

С какво ще запомните началото на ИТ пазара у нас?
Вдигам слушалката на телефона с шайба, звъня в пощата, отговаря ми телефонистка, диктувам дълъг номер и чакам да ме свържат с Тайван, за да договоря първата пратка на "екзотични" за страната ни тогава компютърни конфигурации.

По-лесно или по-трудно се прави бизнес сега?
И да, и не. Вече имаме натрупани огромен опит и експертиза, разполагаме с изключителни професионалисти в нашата област, работим с най-големите корпоративни клиенти. Използваме съвременни информационни и комуникационни системи, които улесняват работата ни дори в състояние на здравна криза, на която сме свидетели в момента. Същевременно сме изправени пред нови предизвикателства. Европа е единен пазар. Конкуренцията е огромна както за пазарен дял, така и за специалисти.

Ако сега стартирахте компания, щяхте ли да тръгнете в същата посока, или щяхте да изберете друг сектор? Защо?
Човек трябва да прави това, което умее и му носи удовлетворение и радост. Аз съм щастлив със своята работа. ИТ индустрията е много динамична сфера, много млади хора работят в нея, изпълнена е с предизвикателства. Бих направил същия избор.

Какво ще посъветвате младите компании, които сега започват да оперират на ИТ пазара у нас?
Да създават и градят екип, да делегират права и отговорности, да използват опита на световните лидери в ИТ индустрията. Да бъдат иновативни, гъвкави и адаптивни. Това не е лесно, но единствено така успехът им е гарантиран.

Къде виждате компанията след 30 години?
Да оперира по целия свят с много виртуални екипи.

Съдържание от СТЕМО

X