Дигитализация

Устойчивите ИТ остават на заден план

Мария Динкова

Въпреки многото ползи от устойчивите информационни технологии, организациите не отделят достатъчно внимание на въглеродния отпечатък от своите ИТ операции, показва нов доклад на Capgemini Research Institute.

Според изследването устойчивите ИТ инициативи остават на заден план за разлика от другите зелени инициативи. Съответно по-малко светлина на прожекторите означава и по-малко финансиране, пише ITProPortal.

Повече от половината от компаниите (57%) не са наясно със своя ИТ въглероден отпечатък и само 6% са постигнали високо ниво на устойчива ИТ зрялост. Същевременно само 22% планират да намалят с повече от четвърт своя въглероден отпечатък чрез устойчиви ИТ през следващите три години.

Повечето компании не разполагат с инструментите или със споделени стандарти, за да следят как техните ИТ влияят на околната среда. По-малко от една трета (29%) от анкетираните отбелязват, че използват инструменти за въглеродна оценка, докато при 34% устойчивите ИТ са във фокуса на вниманието на борда на директорите. По-малко от една четвърт (23%) използват ключови показатели за ефективност, за да следят и измерват своя напредък, а само 1% всъщност успяват реално да постигнат целите си.

Все пак е трудно да се игнорират ползите, които устойчивите ИТ практики могат да донесат. От Capgemini отбелязват, че организациите, които изградят цялостна пътна карта подобряват своите ESG резултати, постигат по-висока потребителска удовлетвореност и намаляват своите данъци.

"Организациите трябва да имат инструменти, стратегии и пътна карта за диагностика, за да ускорят своето пътуване към декарбонизацията", коментира Сайрил Гарсия, изпълнителен директор на Capgemini Invent.

"Подкрепата от всички заинтересовани страни в организацията е критична за успеха заедно с устойчивата софтуерна архитектура и промяната в поведението на служителите", допълва експертът.

X