# Големи Данни

Големи Данни

Анализите на данните се променят, но дали финансовият сектор е подготвен?

Икономистите предупреждават за дълбока и дълга икономическа криза, докато светът продължава да се бори с пандемията от Covid-19, пише IT Brief. На фона на тази ситуация финансовите институции ще се нуждаят от всяко едно предимство, което могат да пос...

Големи Данни

Kак новите системи за анализ на данни могат да променят българския бизнес

През последните години информацията се превърна в основен стратегически ресурс за всяка компания, а пълноценното й използване - в предпоставка за успешен бизнес. Фирмени данни се генерират от все повече устройства, процеси и събития. Вече говорим за ...

Големи Данни

Intel и SAP подобряват над 12 пъти работата с данни в реално време

За много предприятия доставчиците на софтуер са критично важни за текущите им операции, но SAP има най-голямо значение. От управление на потребителския опит до оптимизацията на веригата за доставки, или мащабните облачни платформи и усъвършенстван ан...

Големи Данни

Големите данни са в основата на високите оперативни резултати

През последните години данните се превърнаха в ключов елемент за дигитализацията на компаниите и за постигането на наистина високи оперативни резултати. Въпреки това от Gartner изтъкват, че данните и анализите са все още в ранна фаза на развитие, a т...

 

X