# Големи Данни

Големи Данни

Kак новите системи за анализ на данни могат да променят българския бизнес

През последните години информацията се превърна в основен стратегически ресурс за всяка компания, а пълноценното й използване - в предпоставка за успешен бизнес. Фирмени данни се генерират от все повече устройства, процеси и събития. Вече говорим за ...

Големи Данни

Intel и SAP подобряват над 12 пъти работата с данни в реално време

За много предприятия доставчиците на софтуер са критично важни за текущите им операции, но SAP има най-голямо значение. От управление на потребителския опит до оптимизацията на веригата за доставки, или мащабните облачни платформи и усъвършенстван ан...

Големи Данни

Големите данни са в основата на високите оперативни резултати

През последните години данните се превърнаха в ключов елемент за дигитализацията на компаниите и за постигането на наистина високи оперативни резултати. Въпреки това от Gartner изтъкват, че данните и анализите са все още в ранна фаза на развитие, a т...

 

X