Големи Данни

Големите данни са в основата на високите оперативни резултати

Мария Динкова

През последните години данните се превърнаха в ключов елемент за дигитализацията на компаниите и за постигането на наистина високи оперативни резултати. Въпреки това от Gartner изтъкват, че данните и анализите са все още в ранна фаза на развитие, a тяхното използване в бизнеса помага да се постигне конкурентно предимство, пише IT Brief.

Все пак според консултантската компания скоро този етап ще приключи и до 2022 90% от корпоративните стратегии ще определят информацията като ключов актив, а анализите ще бъдат необходима компетенция. Именно и затова лидерите трябва да се възползват от достъпните данни, да разберат кои от тях са наистина важни и да ги прилагат, за да подобрят своя бизнес. Ето кои са трите основни ползи от ефективната работа с данни:

1. Гъвкавост на екипите
Данните са основата, която подпомага екипите в процеса на взимане на решения. Достъпът до голямо количество данни дава на служителите увереност да правят бързо промени (и дори да се откажат от дадено решение, ако тенденциите показват, че това е грешната посока). Следователно те стават по-гъвкави и могат да отговорят на непрекъснато увеличаващите се нужди на потребителите, както и да се възползват от пазарните възможности.

Освен това платформите за анализи на големи данни могат в детайли да разгледат различните операции, за да откриват моделите. Това на свой ред ще позволи на екипите да проследяват ключовите показатели за ефективност (КПЕ).

Не на последно място една и съща информация може да се споделя на всички организационни нива, вследствие на което всички ще са наясно с ефекта, който тяхното поведение и действия има върху производителността в реално време, без необходимост да се чака до края на месеца.

2. Организационната култура - от реактивна към проактивна
Софтуерът за прогнозни анализи позволява на компаниите да предвиждат и планират ресурсите си по-егективно. Използването на данни при взимането на важни решения дава възможност на екипите да предотвратяват проблеми и проактивно да се намесват, преди да е твърде късно.

Този подход има позитивен ефект и върху организационната култура – например избягват се нерегламентираните часове допълнителна работа за членовете на екипите.

Прогнозните анализи могат също така да помогнат за координиране на проекти, които обхващат много различни елементи. По този начин екипите ще могат точно да определят усилията и ресурсите, необходими да се завърши даден проект навреме и в съответствие с бюджета.

3. Истинско омниканално изживяване
В повечето случаи всеки канал за комуникация с потребителите съдържа допълнителна или различна информация за даден клиент. Това на свой ред води до неефективност и неточност, както и до пропуснати възможности.

Събирането на цялата информация за даден потребител и постигането на 360-градусова перспектива е възможно единствено с модерните платформи за управление на данните.

Подобни решения позволяват връзка с всички системи, събират информацията на едно място, напасват я и създават една точна и пълна картина..

Пътят към пазарното лидерство
Чрез използването на данните може да се постигне значителна ефективност, да се намалят съществено разходите и да се работи с по-точни цифри. А една успешна стратегия за високи оперативни резултати е определяща за изминаването на пътя от посредственото и лидерското положение на пазара.

В днешно време подобряването на оперативните резултати с данни е въпрос, който определено не може да игнорира, нито да се неглижира. Макар че хората са приемани като един от най-трудните ресурси за управление, те могат да постигнат невероятни резултати, когато им се предоставят правилните инструменти. В крайна сметка се оказва, че скоростта на развитие на всеки бизнес се определя от достъпността на хората до данните.

X