Големи Данни

Ефективност и надеждност с all-flash решението на QNAP

CIO Media

Ексклузивният алгоритъм Write Coalescing на QNAP е създаден да оптимизира производителността на масивите само с флаш памет в ZFS системи. Той подобрява флаш сториджа и приложенията за управление на данни и на критични услуги. По този начин решението тип all-flash предоставя на компаниите не само изключителна икономическа ефективност, но също така и голяма гъвкавост.

Произволни записи в масивите all-flash
Увеличаването обема на записите е нежелан ефект при твърдотелните дискове (SSD), тъй като създава предизвикателства пред производителността и издръжливостта на флаш паметта. Операционната система QES 2.1 (QNAP Enterprise Storage) разполага с ексклузивния алгоритъм Write Coalescing на QNAP, чиято основна задача е флаш оптимизацията. Той трансформира всички произволни записи в последователни такива, като същевременно намалява входно/изходните операции. Освен това решението ефективно увеличава производителността на произволните записи за всички all-flash среди, подобрява и експлоатационния живот на SSD дисковете.

Създадени за критичните бизнес приложения, NAS системите all-flash ES2486dc Enterprise ZFS, разполагащи с Write Coalescing, предоставят над 200 хиляди входно/изходни операции в секунда (IOPS) при 4K произволни записа и до 603 хил. IOPS операции при 4K произволно четене.

Софтуерно дефинирана SSD оптимизация
Системата QES 2.1 осигурява на NAS устройствата на QNAP технология за софтуерно дефинирано свръхпровизиониране. Потребителите могат да разпределят допълнително свръхпровизиониране за SSD (в съотношение от 1% до 60%) и за Storage Pool (от 1% до 40%), като по този начин се предотвратява спад на производителността, причинен от засиления темп на записване. В допълнение, колкото по-малко е увеличението на записите, толкова по-добра е издръжливостта на SSD, което на свой ред гарантира висока надеждност и експлоатационен живот.

Висока ефективност на съхранението
Освен че подсилва съществуващите технологии за дедупликиране и компресиране на данните, QES 2.1 архивира много по-голямо пространството за съхранение чрез техники за уплътняване на данните. Тази опция е особено полезна, когато се генерират повтарящи се данни или голям брой малки файлове (например логове за транзакции при банки или е-търговци). Увеличената ефективност при използването на SSD дисковете осигурява много ползи и по-ниски разходи на системите за съхранение тип all-flash.

Уплътняването на данните е активирано по подразбиране в QES 2.1 и може да бъде задействано за всеки Storage Pool с много малки файлове. Опцията може да работи както самостоятелно, така и съвместно с компресирането и дедупликирането за по-голям ефект.

Качеството на услугите
Днес все повече данни се достъпват от множество приложения в един и същ момент. Затова правилното разпределяне на ресурсите е ключово за управлението на бизнес системите за съхранение. QES 2.1 поддържа QoS опция, която гарантира оптимално разпределение на ресурсите, като приоритизира работата на критичните за бизнеса приложения, които работят едновременно с некритичните програми.

Надеждна защита на данните
QES 2.1 е флаш оптимизирана и се стреми да освободи пълния потенциал на масивите само с флаш памет. Освен това поддържа и множество базирани на ZFS функционалности за защита на данните и възстановяване след бедствия и аварии. По този начин решението гарантира висока производителност и надеждност за нуждите на съвременните постоянно активни компании.

Съдържание от "Перси" ООД

X