Големи Данни

Скоростта не е всичко, когато става дума за данните

Мария Динкова

Общоприето е, че организациите, които добре боравят със своите данни, могат да ги използват, за да постигнат бизнес успех. Често фирмите, които ги обработват по-бързо, си спечелват като резултат конкурентно предимство. Но докато бързото движение на информацията е важно, то никога не трябва да идва за сметка на качеството.

Скоростта не може и никога няма да поправи неточните или липсващи данни, а убеждението, че данните ви са "достатъчно добри", вече не стига, непродуктивно е за бизнеса и задържа развитието на компанията.

По-бързо не означава по-добре
Организациите, които се опитват да подобрят извлечените знания, трябва да разберат, че по-бързото движение на данните не означава непременно по-добро качество. Ако в тях има много грешки и неточности, а компаниите взимат решения на тяхна база, то това в крайна сметка може да се окаже изключително пагубно за бизнеса.

Разбира се, ефективното движение на данните е важно и то особено, когато обемът от информация в компаниите продължава да се увеличава експоненциално. От IDC предвиждат, че глобалната дейтасфера ще се увеличи до 175 зетабайта до 2025, което представлява пет пъти повече спрямо 2018.

Затова, тъй като организациите ежедневно работят с големи обеми данни, за техния успех е особено важно процесите да протичат гладко и с качествена информация. Когато въпросът се сведе до скорост срещу качество - то 82% от ИТ лидерите посочват, че предпочитат качеството.

Как да се постигне качеството?
Именно заради влиянието, което лошите данни могат да имат, е от критично значение компаниите да отделят внимание на темата. Достатъчно е само да потърсите "цената на лошите данни" и ще откриете множество случаи, които показват как в тази връзка организациите губят милиони долари всяка година.

Всъщност качествените данни могат да се получат единствено чрез управление на добрите данни. Само по този начин компаниите могат да отключат потенциала на информацията и да получат знанията, които ще им помогнат да вземат правилните решения и да ускорят своя растеж.

Няколко компонента са необходими за ефективно управление на данните: идентифициране, интегриране, подготовка, изчистване, управление, съхраняване и анализиране.

Когато става дума за съхраняването на данните, облачните хранилища помагат на компаниите да получат максималното от своите ценни активи, както и служат като централен хъб за справка, за доставянето на гъвкави анализи и практически бизнес знания. Повече от всякога фирмите инвестират в облачни хранилища, но техните възможности ще помогнат единствено ако различните източници на данни в организацията са интегрирани и автоматизирани правилно.

Прилагането на автоматизация при процеса на интегриране на данните е определящо за всяка компания, тъй като позволява на данните от множество източници да бъдат ефективно събирани, интегрирани и трансформирани с по-малко ресурси. Тези интелигентни платформи стават все по-популярни заради тяхната адаптивност, мащабиеруемост и лесно използване, като ИТ и бизнес екипите могат да създават интеграции бързо и лесно почти без нужда от програмиране.

Платформите за интелигентна интеграция и автоматизация могат също така да помогнат при гарантирането на правилното изчистване и управление на данните. Това е може би най-критичният аспект от управлението на информацията. На този етап всички неправилни, неточни или повторени данни се премахват, гарантирайки високо качество, точност и съответствие с регулаторните изисквания.

Бъдещето на данните
Светът и начинът, по който работим, се променят бързо. Дигиталната трансформация само повече се ускори от пандемията, като според някои изследвания светът е прескочил поне три години цифровизация с бавни темпове.

Пандемията продължава да принуждава организациите да се адаптират. В тази връзка нарастващият обем обработвани данни, автоматизацията и интеграцията се превръщат в помощник на компаниите в трудните времена.

Именно и затова организациите все повече разбират, че са необходими подобрения при събирането, управлението, съхраняването и анализирането на информацията. Те осъзнават, че могат да взимат по-добри решения и да имат по-добри резултати, ако усвоят пълната сила на своите данни.

Но в този стремеж за повече знание, те трябва да знаят, че макар скоростта да е изключително важна в забързания ни свят, тя не може да замени качеството. В крайна сметка използването на лоши данни, за да се вземат бързи решения само помага да се вземат по-бързо грешни решения.

X