Големи Данни

Управлението на базите данни след COVID-19 дигитализацията

Мария Динкова

През последните месеци се наблюдава увеличено търсене на данни, а голяма част от организациите се сблъскват с трудности при управлението на своите бази данни, показва ново проучване на SingleStore.

85% от анкетираните отбелязват, че наблюдават повишено търсене на данни от началото на пандемията. Много от тях обаче признават, че техните съществуващи бази данни не могат да се справят с увеличения обем и скорост на обработка на информацията, пише IT Brief.

Всъщност 43,8% от ИТ експертите, участвали в проучването, заявяват, че са били изправени пред три или четири трудности, свързани с данните, от началото на пандемията; а над една пета от запитаните е трябвало да разрешат шест или седем на фонана COVID-19.

Вероятно това обяснява защо 72% от анкетираните посочват, че са обмисляли да сменят своите услуги за бази данни през последната година.

"Заради пандемията обемът и скоростта при данните, които вече бяха високи, достигнаха до стратосферата.", коментира изпълнителният директор на SingleStore Радж Верма. "Съществуващите платформи за данни, които много организации използват днес, се опитват да наваксат. Това на свой ред води до увеличаващо се паралелно търсене; повишаващи се разходи и сложност; както и до неизпълнени обещания за нивото на обслужването

Докладът разкрива също така, че миграцията в облака е водещата причина, поради която организациите търсят нови бази данни и се отказват от допълнителните разходи и сложност.

Според повече от половината анкетирани (51,8%) именно облачната миграция ги е подтикнала да обмислят модернизация. Почти половината (46,4%) коментират, че биха искали да използват нови бази данни, тъй като настоящите решения им излизат твърде скъпо.

Почти толкова е и процентът на ИТ експертите (41,3%), при които настоящите решения не отговарят на новите очаквания на компаниите. Повече от една трета (38,3%) отбелязват, че техните бази данни са достигнали края на жизнения си цикъл.

Някои ИТ специалисти вече обмислят да модернизират своите платформи за данни, за да отговорят на настоящите и бъдещите нужди за успех. В същото време много от лидерите планират да въведат такива промени през следващите месеци.

Повече от една трета (36,7%) от експертите в сферата планират да заменят своите настоящи решения за данните през следващите от три до шест месеца. Дори по-голям е делът (37,1%) на онези, които ще приложат модерни платформи за данни през следващите от шест месеца до година.

"Пандемията ускори дигиталната трансформация, която преди обикновено отнемаше две-три години, до само шест месеца. Способността на организациите да се адаптират и приспособяват към тази скорост е удивително. Но сега, когато ситуацията се успокои, много компании се оказват с платформи за данни, които не могат да се справят с цялата разнородна информация и процеси, да скалират икономично или да се справят с нарастващата сложност на облака", смята Верма.

Експертът допълва, че модерните, задвижвани от данните фирми искат и имат нужда от помощ при управлението на данните. По думите му в момента е необходим единен подход, който използва SQL, обединява данните в реално време с анализите на многомоделните данни, а също така поддържа гъвкав облачен подход.

Проучването е проведено сред 500 ИТ експерти през януари 2021 от Propeller Insights.

X