Интернет На Нещата

Колаборативните роботи в период на икономически преход

Иван Гайдаров

Интензивните дискусии относно недостига на работна сила в производството и успешната роля на роботизацията, която го компенсира, може да са формирали разбирането, че основната полза от колаборативната роботика е заместването на липсващите работници. Щом растежът се забави, тази временна ситуация ще се промени и хората ще се върнат във фабриките, а търсенето на коботи и индустриална автоматизация също ще намалее. Това мнение обаче е погрешно, защото се базира на неправилно предположение, че компаниите изискват роботизирани решения само, за да елиминират ръчните задачи в техните съоръжения.

Липсата на работна сила продължава...

Истина е, че със забавянето на икономическия цикъл нивото на безработицата се увеличава и работната сила е по-достъпна. Но това не означава, че хората автоматично ще поискат производствени позиции с ръчни задачи. Понастоящем хората не желаят повече да приемат неквалифицирани, физически тежки позиции, така че дори всяка хипотетична икономическа криза не трябва непременно да решава проблеми с персонала, предпочитащ по-привлекателна работа.

Освен това работодателите по-скоро търсят квалифицирана работна сила, която хронично не е налична. 2 K Trend, чешки производител на прецизни пластмасови детайли, например беше изправен пред предизвикателството на липсата на квалифицирани специалисти. "На пазара има критичен недостиг на квалифицирани работници и беше една от основните причини за ограничаване на динамичното развитие на нашия бизнес", казва Йиржи Колачек, изпълнителен директор в 2K Trend. Ето защо компанията разполага с UR10 кобот за изпълнението на цялостни задачи за машинно поддържане, който използва за производството на прецизни пластмасови детайли.

Гъвкавост и конкурентоспособност

Със забавянето на икономиката, се намалява и клиентското търсене, но пазарната конкуренция не намалява. Напротив, производителите ще бъдат тласкани много повече от обстоятелствата да подобряват своите производствени постижения и гъвкавост. Вместо въпроса "как да разширим производството си, за да управляваме растежа на поръчките", те ще трябва да се сблъскат със ситуации как да се справят с нарастващата променливост на потребителското търсене и с по-малки производствени партиди, като същевременно спазват датите на доставка. Коботите могат да осигурят необходимата гъвкавост, включително по-бързо внедряване, настройка и преразпределяне на бързо променящите се задачи.

Постоянно качество

Икономическите и политическите условия се променят много бързо и непредвидимо, но има една постоянна величина - клиентите изискват повече качествени продукти на по-конкурентни цени. Фирмите-производители трябва да повишат качеството на продуктите си и същевременно да намалят разходите си. За да постигнат постоянно високо качество, те не се нуждаят единствено то това да автоматизират производството си.

Словашкият производител Magneti Marelli, който е специализиран в проектирането и производството на високотехнологична система за автомобили, търси начин как да намали степента на грешки на своята производствена линия. Линията се поддържа главно от служители, изпълняващи уморителни и монотонни задачи, което води до несъответстващо качество на продукта. Благодарение на внедряването на коботи UR10, UR5 и UR5e, използващи интелигентни захватки, компанията елиминира проблемите с качеството и ускори производствената линия с 25%. Коботите работят 24 часа на ден без прекъсване и със същото високо качество.

По-бърза възвръщаемост на инвестициите

Предишните автоматизирани производствени линии целяха масово производство и всяка промяна в производството водеше до проблеми както по отношение на техническата осъществимост, така и по отношение на финансовата възвръщаемост. За разлика от тях, колаборативните роботи, които представляват универсални инструменти за автоматизация, позволяват гъвкави реакции на непосредствените производствени заявки и точно заради това те са по-подходящи в периоди на нестабилно търсене. Реалната възвръщаемост на инвестицията в кобот варира времево около една година. Нещо повече, неговите възможности за актуализиране на софтуера позволяват да се подготви хардуерното приложение за бъдещи задачи без необходимостта от замяната на кобота с нов модел, което още повече подобрява общата възвръщаемост на инвестициите.

По-достъпна наличност

И не на последно място, може би най-критичният въпрос от МСП производител: "От къде мога да получа първоначална инвестиция за автоматизация работното място, особено при нестабилни икономически условия?" Голяма част от нашите дистрибутори предлагат финансови програми, които дават възможност за по-добро разпределение на разходите, така че технологията да е достъпна и за малки и средни предприятия. Периодът на икономическо забавяне обикновено служи за анализ и оптимизация на разходите, както и за подобряване на операциите. Със средна възвръщаемост на инвестициите от една година, колаборативната роботика като технология доказва, че е успешно решение за тежки икономически "климатични условия".

Universal Robots

X