Интернет На Нещата

Свързаната фабрика – сърцето на Индустрия 4.0

Иван Гайдаров

87% от малките и 61% от големите компании в Западна Европа инвестират в дигитализация и автоматизация на производствата си

Каквито и въпросителни да витаят около новия коронавирус, промяната, която пандемията провокира във всички обществени и икономически отношения, е неоспорим факт. COVID-19 демонстрира на практика липсата на функционалност и гъвкавост в много от наследените бизнес модели, като в същото време изведе на преден план технологичните тенденции, които могат да дадат отговор на новите предизвикателства. Една от тях е автоматизацията и свързаността на производството - сърцето на Индустрия 4.0. Примери за това има и у нас - независимо от мерките за социална изолация, наложени в страната заради COVID-19, които спряха голяма част от икономическите дейности, двете умни фабрики в България - Schneider Electric и "Атаро Клима" - в нито един момент не спират работата си. Предимствата, които дават подобни възможности, в следващите години ще се превърнат в основна разделителна линия между конкурентното предимство и фалита. И глобалният бизнес разбира добре това.

91% от индустриалните компании инвестират в дигитализация
Към днешна дата едва 6% от индустриалните компании могат да се похвалят с изцяло дигитализирано производство, но за смeтка на това 91% смятат да инвестират в тази посока. В същото време 98% от тях очакват дигиталните технологии като интегрирани MES системи, прогнозна поддръжка и решения, базирани на добавена реалност, да повишат ефективността им, а 90% са категорични, че дигитализацията предлага много повече предимства, отколкото рискове. Това сочат резултатите от последното издание на проучването Digital Factories 2020 Shaping the future of manufacturing на консултантската компания PricewaterhouseCoopers (PwC).

"Водещите производствени компании внедряват редица ключови технологии, за да дигитализират производството си, както и веригата си за доставки. Те включват големи данни, аналитични решения и такива от край до край, планиране и свързаност в реално време, автономни
системи, дигитални близнаци и др. Тези технологии значително повишават ефективността и позволяват на компаниите да произвеждат силно персонализирани продукти, често и в малки партиди. Но пълният ефект от дигитализацията е реализиран едва когато компаниите са свързани в реално време със своите ключови доставчици и критични клиенти", категорични са анализаторите и добавят: "Въз основа на солидна дигитална стратегия индустриалните пионери са внедрили иновативни технологии в процеса на цялостна дигитална трансформация. Техният най-ценен ресурс са служителите, които извървяват целия път през дигитални обучения и концепции за комуникация, които ги мотивират да допринасят за дигиталния успех на своите компании."

Според резултатите от изследването на PwC основната причина, която насочва производствената индустрия към дигитализация, е повишената ефективност (98%). След нея в класацията на ключовите фактори за дигитална трансформация се нареждат отговорите "Местната дигитална фабрика е по-ефективна от офшорните" (74%), "Регионализацията осигурява по-бърза реакция на желанията на клиента и осигурява гъвкавост" (74%), "По-добра способност за реакция на колебанията в обемите" (70%), "Подобряване на устойчивостта чрез намаляване на консумацията на материали" (61%), "Индивидуализация и персонализиране на продуктовата гама" (54%) и "Регионализация за намаляване на транспортните и логистичните разходи" (48%).

Статистиката на географски принцип пък сочи недвусмислено, че европейските индустриални компании инвестират най-сериозно в дигитални фабрики по пътя си към Индустрия 4.0. Категоричен лидер е Западна Европа, където 87% от малките компании и 61% от големите инвестират в дигитализация и автоматизация на производствата си (средно 77% от респондентите). Източна Европа изостава значително от тези нива - 3% от малките и 7% от големите производства (средно 5%), и по-скоро се доближава до тези в Северна Америка - 6% от малките компании и 16% от големите (средно 7%), и Азия - 6% от малките индустриални организации и 8% от големите (средно 7%). Компаниите от региона на Близкия изток и Африка са на опашката с под 1% във всички категории.

Инвестиции, тенденции, очаквания
Различните индустрии имат различни приоритети, но резултатите от Digital Factories 2020 Shaping the future of manufacturing сочат, че разликите в нивата на инвестиции в дигитализация в процентно отношение се движат в близки граници. От изследваните индустрии най-голям процент в тази посока смятат да инвестират в сектора за производство на потребителски стоки (8%), следвани от индустриалното производство, промишлеността и индустриалното оборудване (6%). Организациите от сферите на електрониката и минното дело се очаква да заделят средно по 4% от бюджетите си за дигитализация.

Относно очакванията за нивата на повишаване на ефективността в рамките на следващите пет години - най-високи са те в сектора на индустриалното оборудване (15%). В промишлеността, потребителските стоки и електрониката организациите очакват 12% ръст на ефективността, а в минното дело и индустриалното производство - 11%.

"Свързаността на производствата се ускорява с бързи темпове. Това е продиктувано от желанието да се даде възможност на машините и други активи да комуникират въз основа на обща комуникационна инфраструктура и създаването на централизирана инстанция за обработка на информация, или т.нар. MES системи. Докато към днешна дата 29% от анкетираните казват, че техните компании са приложили мрежови технологии, които свързват компоненти, машини, управление на производството, транспортни превозни средства, работници и дори продукти, повече от два пъти повече (60%) очакват това да стане факт за тях до 2022 г. Свързаността обикновено включва сензори, които четат данни от RFID чипове и ги изпращат до различни платформи; 64% от участниците в проучването казват, че вече са внедрили подобни сензорни
мрежи и свързани платформи за данни или планират да направят това", обясняват от PwC.

Именно свързаните сензори ще бъдат и технологията, която ще има най-широко навлизане в производствата от Индустрия 4.0. Ако в момента 39% от индустриалните компании имат имплементирани такива, в края на изследвания период се очаква този процент да скочи почти двойно - 64%. 3D принтирането също ще се радва на засилен интерес в рамките на следващите 5 годни - от 18% до 37%, както и VR/AR - от 13% до 33% през 2025 г. Хуманоидните роботи ще повишат своята популярност - 12% от анкетираните споделят, че използват такива днес, а очакванията са за 22% след половин декада. Изкуственият интелект (от 9% до 20%) и дроновете (от 2% до 4%) завършват списъка с технологичните тенденции, които в най-голяма степен ще подкрепят развитието на Индустрия 4.0 в краткосрочно бъдеще.

Относно приоритети на дигитализацията на производствените процеси в глобален мащаб, анализаторите са убедени, че те ще са насочени основно към намаляване на използваната енергия, повишаване на ефективността чрез имплементация на 5G възможности, въвеждане на инструменти за дистанционен контрол и обучението на служителите да работят с тях, както и акцент върху облачните технологии като фактор за оптимизация на продукти и услуги.

Но въпреки че фокусът в процеса на дигитализация на производството пада върху технологиите, от PwC са категорични: "Не е достатъчно просто да наемете повече персонал или да обучите съществуващия. Компаниите трябва да се уверят, че служителите им се чувстват комфортно да работят с новите технологии. Разбирането за значението на служителите във вашата компания за нейното правилно функциониране е поне толкова важно, колкото изчисляването на финансовата полза от потенциалното въвеждане на някаква нова технология."

X