Интернет На Нещата

Индустриалната автоматизация в повечето случаи е строго индивидуална

Александър Главчев

Често настоящото време бива наричано век на потреблението. Това означава, че има голямо търсене и предлагане на продукти в различни области. Всичко това означава и силна конкуренция, което води до по-добро качество продуктите и по-високи изисквания към производство. Не на последно място обаче конкурентният натиск означава и борба за предлагане на по-ниска цена. Отговор на свързаните с всичко това трудности дават автоматизацията и дигитализацията.

Индустриалната автоматизация е тема, която се радва на все повече интерес от страна на производителите в контекста на повсеместната дигитализация. Понятието включва много неща, чиято комлексност зависи от сферата и вида на дейността на конкретната компания. Може да се заключи обаче, че компетентната автоматизация засяга преди всичко ефективността на производствените процеси и като резултат - финансовия успех и доверието на клиентите.

Предпоставки и тенденции
Най-очевидната, но не и единствена, предпоставка за внедряване на такива решения е намаляване на дела на човешкия труд, когато става дума за повтарящи се или опасни за здравето операции. Това е факт и у нас.

"Поради ред причини в България бяха отворени много производства, които имат много ръчни операции. Тъй като ръчният труд в България нито е толкова евтин, нито е толкова достъпен, все по-често интересът на клиентите ни е към роботизиране на типично ръчни операции, коментира Васил Такев, локален бизнес мениджър "Роботика и дискретна автоматизация" в местното поделение шведско-швейцарска мултинационална корпорация "АББ груп" (ABB Group). Дори и да е възможно частичното им или пълно роботизиране, е необходимо присъствието на човек и взаимодействието между робот и човек."

Друга очевидна предпоставка е оптимизацията на разходите и инвестициите. Автоматизацията може да се прилага за отделни производствени процеси. За максимално повишаване на ефективността и рентабилността обаче, както и за спестяване на финансови и времеви ресурси в много случаи дългосрочната цел на предприятията е въвеждане на комплексна автоматизация на производството. Високата цена на цялостната автоматизация обаче засега е непреодолима бариера не само у нас. Вероятно затова според Такев почти във всички случаи става въпрос само за автоматизирането на частичен процес или една операция, а не изграждането на цели автоматизирани линии.

Причините обаче могат да са не само финансови. От "АББ България" наблюдават няколко ясно изразени тенденции:

- Малък брой стандартни (повторяеми) проекти. От компанията споделят, че рядко успяват да използват и да адаптират вече готово решение.
- Автоматизират се типично ръчни процеси с всички трудности на този подход. В повечето случаи няма подобен референтен проект, необходимо е много високо ниво на адаптивност на решението (аналогично на адаптивността на човека). Предизвикателствата пред машинното зрение или гриперите на роботите са сериозни, защото трябва да повторят уникалната работа на човешките очи и ръце.
- Производствените серии са малки, а вариантите нарастват. Необходимо е да изграждаме роботизирани клетки, които да могат да работят с различни машини или да се прехвърлят лесно на друг процес.


Васил Такев, локален бизнес мениджър "Роботика и дискретна автоматизация", "АББ груп"

Васил Такев, локален бизнес мениджър "Роботика и дискретна автоматизация", "АББ груп"Колаборативни роботи
На въпрос от сп. CIO дали АББ вижда колаборативните роботи като ясна тенденция Такев отговаря, че в монтажните операции използването на такива машини е неизбежно.

Самата АББ през 2015 г. въвежда в експлоатация колаборативен робот, наречен YuMi, предназначен за безопасна работа в непосредствена близост с хора. Машината бе сред решенията, които компанията показа по време на индустриалното изложение Mach Tech and Inno Tech 2019 в София.

"Ако усети допир с човек, YuMi спира, с което се изключва възможността от наранявания, обясниха тогава от АББ. Дори нещо повече - работейки рамо до рамо с хората, той може да извършва по-трудни операции, да им подава детайли."

Според компанията не е задължително роботите да заменят човешката работна сила. Визията на АББ е хората и машините да работят в непосредствена близост едни до други в заводите на бъдещето.

Цифрово управление на процеси
Управлението на роботи и автоматизирани процеси е тема, свързана с тенденцията за цялостна дигитализация на предприятията - нещо, което често се споменава в контекста на по-голямата тенденция - т.нар. Четвърта индустриална революция.

Според Такев цифровизацията на управлението на процесите съществува от достатъчно години и е относително добре развита в България. "Това са всички SCADA и DCS системи, изградени в последните 20 години на базата на решения на АББ, "Сименс", "Хъниуел" и т.н. Новото е силното развитие на платформи и приложения за дигитализация, дистанционно наблюдение, изкуствен интелект за прогнозиране и анализ на процеси или аварии, използващи облачни технологии, за да могат да осигурят необходимите параметри на услугата, бързина или свързаност между участниците в екосистемата."

От друга страна, повечето предприятия са негативно настроени към изкарването на параметри от процесите им извън техните собствени вътрешни системи за автоматизация. Четвъртата индустриална революция като всяка революция ще започне постепенно и бавно - с отваряне на предприятията към доставчици, клиенти и други трети страни, все по-често използване на базирани на изкуствен интелект платформи. "Просто все повече ще се налага предприятието да следи огромни масиви от данни, да ги анализира и да взима решения на базата на този анализ и все по-рядко ще достигат вътрешните ресурси за тези задачи, обяснява Такев. Според мен най-бързо ще се дигитализират сервизните дейности и поддръжката на критични съоръжения и заради това нашите усилия са насочени основно в тази посока."

Роботи по време на криза
Един от въпросите, които от CIO зададохме на Васил Такев от АББ, беше дали индустриалната автоматизация помага по някакъв начин на компаниите по време на кризата. Ето какъв бе отговорът:

"По наши наблюдения ефектът беше най-негативен върху компаниите в автомобилната индустрия, на всеки друг сегмент намали инвестициите си в нови технологии, а в каквото и да е друго и това е нормално. Не можем да смятаме, че пандемията ще накара предприятията да инвестират в роботи, автоматизация или дигитализация веднага, особено ако става въпрос за ръчни операции. Но с времето достъпният сега ресурс от хора ще намалее от нивата от 2019 година, а изискванията за безопасност към операциите или тяхната сложност ще нарастват."=====

Автоматизацията е като пъзел

За да разберем по-добре по какъв начин индустриалната автоматизация помага на компаниите, се свързахме с производител, който е изградил умен завод в България. Става въпрос за фабриката на Schneider Electric в Пловдив. Разговаряме с Георги Трончев, ръководител на нейния местен Innovation Hub.


Георги Трончев, ръководител на нейния местен Innovation Hub.

Георги Трончев, ръководител на нейния местен Innovation Hub.Г-н Трончев, опишете какво представлява заводът на Schneider Electric в Пловдив.
Умната фабрика на Schneider Electric в Пловдив произвежда миниатюрни прекъсвачи и е част от глобалната верига за доставки на фирмата. Произведената продукция се доставя до седем дистрибуционни центъра, които я пласират в над 30 държави, предимно в Европа. Тук работят близо 700 служители, които се грижат продуктите ни да бъдат изработвани с отлично качество, каквото нашите клиенти очакват от нас.

Как Schneider Electric дефинира Индустрия 4.0? Какви технологии се използват във фабриката?
Индустрия 4.0 е ясно дефинирана и Schneider Electric не я интерпретира по различен начин. Крайъгълният камък в случая се крие в един от основните слогани на компанията, а именно да получим максимума от нашите ресурси, от нещата, които използваме. Например ако някое решение в различна сфера би ни помогнало, ние го адаптираме за нашите нужди. Не се ограничаваме само до решения, използвани в индустрията.

Като фабрика на Schneider Electric ние имаме достъп до огромна база данни и решения, доказали се през годините. Всички до известна степен знаем за възможностите при управление на процесите. Също така и възможностите да се управлява сграда или фабрика. Това, което направихме ние в Пловдив, е да накараме процесите и сградата да ги "говорят". Това ни помогна да имаме пълен контрол върху нашите процеси и разходи.

Към момента в умната фабрика се използват част от продуктите, разработени от Schneider Electric, като Augmented Operator Advisor, Machine Advisor, Power Monitoring System, Building Management System. Също така имаме и автономни превозни средства, които ни помагат в логистичните операции в завода, колаборативни роботи, които заменят неергономичните операции, извършвани от служителите.

До каква степен процесите в завода са автоматизирани и какво представлява това на практика?
Гордеем се да споменем, че повече от 67% от всички процеси в умната фабрика в Пловдив са напълно автоматизирани и продължаваме да работим за постигане на по-високи резултати.

Автоматизацията ни помага по много различни начини, важното е, когато се предприеме такава стъпка, да се помисли и върху евентуално надграждане. Това помага както за по-голяма гъвкавост в производството, така и бързото адаптиране към променящата се бизнес среда.

Kaĸви ca пpeдизвиĸaтeлcтвaтa пpи управлението нa тaĸaвa cтpyĸтypa? Колко време отне изграждането ѝ?
Изграждането в нашия случай отне по-малко време, отколкото проекти от подобен мащаб изискват. Важно е да се спомене, че работихме в посока "свързаност". Ние вече бяхме готови. Какво означава това на наш език?

Каквото и да се направи, било въвеждането на нов процес, оборудване и т.н., това трябва да бъде част от "организма" и то ще трябва да заработи така, че все едно винаги е било част от фабриката. Като идеални части от пъзел. Ако ги разделиш и сложиш ново парче, то трябва да пасне идеално.

Разбира се, всичко има своите предизвикателства. В случая, когато събираме достатъчно данни, ние трябва и да ги предоставим по лесен за употреба начин, без значение от това кой ще ги ползва.

Успяхме да направим и това - достъпът до информацията да бъде бърз, лесен и от всяка точка на света. И най-важното - през устройство, което е познато и удобно на всеки, а именно собствените телефони.

Какви са ефектите от нея? Какви са бъдещите планове за развитие?
Разбира се, пътят, по който вървим, не трябва да има край. За да имаш устойчив бизнес, трябва да се развиваш постоянно. Ние продължаваме да търсим нови и още по-оптимални начини да произведем безопасен и качествен продукт по най-ефективния начин. Продължаваме да внедряваме нови технологии и системи.

С настъпването на COVID ситуацията ние разбрахме, че сме на правилния път. Дигитализацията и автоматизацията ни позволиха да посрещнем промените подготвени. Положителният ефект беше видим мигновено и сега продължаваме да се развиваме със същите темпове. Нямахме закъснение в нито една планирана дейност, свързана с производството и пускането на нов продукт.

X