Интернет На Нещата

След IoT идва IoB

Майя Бойчева-Манолчева

Какво е Интернет на поведението и защо концепцията добива все по-голяма популярност?

Глобалният пазар на IoT решения за крайни потребители се очаква да достигне 1.6 трилиона долара до 2025 г., показват данните на Statista.com. Според анализаторите дотогава ще има 30.9 милиарда свързани IoT устройства. Интернет на нещата е безспорно една от най-значимите и най-следените технологични тенденции в последните години, която пък от своя страна поражда нови интересни трендове. Все по-често говорим за Интернет на поведението (Internet of Behaviour, или IoB), което за разлика от IoT се фокусира върху свързването на хората и тяхното държание и реакции в определени ситуации. В първия момент звучи като поредната заигравка с думи, но всъщност концепцията има доста дълбоки психологически корени и според анализаторите ще е водеща в близко бъдеще. В края на миналата година дори Gartner я постави на първо място сред тенденциите, които ще доминират през 2021 г. Прогнозите са, че до 2023 г. действията на 40% от населението на света, или с други думи, над 3 милиарда души ще бъдат проследявани дигитално с цел да се повлияе на поведението ни. Човекът ще заеме нова роля в цифровия свят и вече няма да говорим само за приемане на технологиите, а и за последствията от нея.

Какво е IoB?
Смята се, че концепцията възниква от блога на професора по психология Гьоте Ниман през 2012 г., който твърди, че от поведението може да се извлече доста информация. "Моята основна идея зад Интернет на поведението е да се предложат на отделните индивиди и общества нови начини за идентифициране на определени модели на поведение като се дава определен IB адрес (аналогично на Интернет на нещата) на всеки модел на поведение, така както индивидът и обществото намерят за добре", обяснява в блога си той. През годините професорът променя своето определение и впоследствие говори за Интернет на поведението като за процес на таргетиране на всяко преднамерено, въображаемо или планирано поведение и достигане до човека в точното време, с точните услуги, в момента, в който това поведение възникне, без да се познава човекът.

Или с други думи казано, Интернет на поведението се основава на информация за поведението на потребителя при взаимодействието му с Интернет на нещата, като в резултат на това му се предлагат уникални услуги. Например едно съвсем обикновено и налично в джоба на всеки един от нас устройство като смартфона може да проследи нашите онлайн действия и географското ни местоположение, да се свърже с лаптопа, с гласовия асистент у дома, с камерите в къщата или колата и записите от телефона. И като резултат да се събере информация за нашите интереси, какво харесваме и не харесваме, как пазаруваме и т.н. Впоследствие въз основа на тази информация на потребителя се предлагат специфични за него решения и услуги.

Според анализаторите от Gartner многото технологии, които събират т.нар. дигитален прах от всекидневието ни (т.е. данните, налични в дигиталния и физическия свят), дават възможност тази информация да бъде използвана, за да се влияе на поведението ни. Добро приложение IoB може да намери при автомобилите, където телематиката може да следи поведението при шофиране и да идентифицира резки спирания или завои. Въз основа на тази информация компаниите биха могли да помогнат на шофьора да подобри начина си на шофиране и да повишат сигурността му.

Колкото повече компаниите научават за потребителя посредством IoT, толкова повече могат да въздействат на поведение му (IoB). Добри примери са и "здравните приложения" за смартфони, които следят режима ни на хранене, навиците за сън, пулса или нивото на захарта и биха могли да предупреждават при настъпили извънредни ситуации или пък да предлагат промени в начина ни на живот.

Въпросителни
Интернет на поведението може да събира, комбинира и използва информация от много източници: от частни компании, публичния сектор и държавните институции, социалните медии, обществените приложения за лицево разпознаване и проследяване на местонахождението. И както всяка технологична концепция, около IoB възникват доста въпроси, свързани със сигурността, събирането на данни и етичността на тяхното използване.
Според редица анализатори IoT ще се превърне в предпочитана мишена на рансъмуеър атаки, ботнет, DDoS, кражби на самоличност и информация, атаки тип man-in-the-middle, социално инженерство и т.н. През 2019 г. беше направено проучване сред потребители в Австралия, Великобритания, Канада, САЩ, Франция и Япония, което показа доста високо ниво на притеснения относно сигурността на свързаните устройства. 75% от допитаните не вярват в сигурността при съхраняването на данните, а 63% смятат, че начинът, по който IoT устройствата събират и пазят информацията, е доста плашещ. 28% от хората, които не притежават "умно" устройство, не биха си купили такова именно поради опасения, свързани със сигурността.

Въпросителните, свързани със събирането и използването на данните, също са големи. Линията между това кое е морално и етично и кое не е доста тънка. Например искането на застрахователна компания да придобие информация за историята на потребителя като шофьор сме приели за нормално в обществото. Но ако компанията поиска да анализира и вземе под внимание профила на лицето в социалните медии и поведението му там, границата с моралната и етичната страна на нещата доста се размива.

Не по-различна е ситуацията, в която застрахователни агенти искат да придобият информация за покупките на хранителни стоки, които прави потребителят - дали те са здравословни например - и да използва тази информация за формиране на застрахователната премия. Етично ли е това, или не е?

И отново по повод сигурността - знаем, че много организации споделят или продават данни, което, освен че представлява сериозен риск за сигурността, може да има и сериозни правни последствия, още повече че е възможно дори потребителят да не е дал разрешение за това.

Затова редица анализатори смятат, че бъдещето на Интернет на поведението до голяма степен е в ръцете на регулаторите. Тепърва ще се преценяват и анализират рискове и ползи, а законодателните инициативи ще сложат рамките, в които IoB концепцията може да се разпростира.

X