Мениджмънт

Бизнес анализаторът облича технологиите във финансови показатели

CIO Media

Майя Бойчева-Манолчева

Допирната точка между ИТ и бизнеса са бизнес анализаторите. Въз основа на анализ на данните те оценяват процесите, определят изискванията и изготвят препоръки и отчети за висшия мениджмънт и акционерите. Те работят в ежедневна комуникация с финансовите отдели, отделите по продажба и ИТ екипите, за да създадат нови бизнес модели, които да подпомагат взимането на решения. Те си комуникират с бизнес мениджърите и потребителите, за да разберат как промените в процесите, продуктите, услугите, софтуера и хардуера могат да подобрят ефективността и добавят стойност. Грижат се за документацията по проекта – тя трябва да изпревари етапите на разработка и тестване, и същевременно да служи за тяхна база. В техните ръце е правилната комуникация между заинтересованите страни, а основната им задача е да намерят златната среда между ИТ и бизнеса и да облекат технологиите в разумни финансови показатели.

Най-общо, в трудовата характеристика на бизнес анализатора влизат следните дейности:
  • Създаване на подробен бизнес анализ, в който се посочват всички проблеми, възможности и решения;
  • Бюджетиране и прогнозиране;
  • Планиране и мониторинг;
  • Дисперсионен анализ;
  • Ценообразуване;
  • Изготвяне на отчети;
  • Идентифициране на бизнес изискванията и отчет към акционерите.

Разбира се, в зависимост от компанията, ролята и задачите на бизнес анализатора могат да са различни, но това са основните дейности, които със сигурност експертът ще изпълнява в своето ежедневие.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.

X