Дигитализация

Преструктуриране на ИТ за дигиталната ера

CIO Media

Бет Стакпоул, CIO, САЩ

В Novant Health разширяват своята програма за цифрово здравеопазване и фирмената ИТ организация може да изглежда малко чужда за средностатистическия ИТ мениджър. Вместо традиционната структура, която зачислява ИТ специалисти към специфични функционални области като човешки ресурси или верига на доставки, технологичните служители като програмисти и системни архитекти са споделен ресурс, който "плава" между проекти в зависимост от конкретните нужди.

Може би най-голямата промяна е преобразяването на екипа – практикуващите медицински работници, включително фармацевти и лекари, работят заедно с програмисти и специалисти по инфраструктурата като двигател на бъдещи продукти и услуги. "Би било добре повечето технологични лидери да започнат да мислят за създаването на дигитални продукти чрез организирането на подобен продуктов екип", казва Анджела Йохем, изпълнителен вицепрезидент и главен ИТ директор в компанията от здравния сектор, която обединява 15 болници и над 600 лекари.

Определението на Йохем за модерна ИТ структура включва членове на екипа, които представляват клиентите или хората, работещи с клиенти. Например ИТ екипът на банка, занимаваща се с банкиране на дребно, трябва да включва мениджър на банковия салон, обяснява тя, а при фирма - търговец на дребно, сред членовете трябва да има управител на магазин. "Да си бизнес лидер означава да разбираш клиента, а това не може да се постигне, ако се занимавате само с ИТ, добавя тя. Трябва да създадете екип, който включва някои нетрадиционни играчи."

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.

X