Анализи

Унифицираните мобилни комуникации се превръщат в приоритет за ИТ

CIO Media

Крейг Матиас, Network World

Нуждата от сигурни, надеждни и лесни за ползване инструменти за комуникация налага тенденцията към унифицирани комуникации – стратегия, която интегрира множество видове комуникации под единна система за управление и сигурност. Резултатът е по-ефективни комуникации, по-добро сътрудничество и по-голяма сигурност и правна рамка. Днес мобилните комуникации са основното средство за общуване на крайните потребители и е време ИТ отделите да превърнат в приоритет мобилните унифицирани комуникации (Mobile Unified Communications или MUC).

Най-важната полза от MUC е способността на компаниите най-после да изоставят неконтролираната, непроследяема смесица от комуникационни инструменти на трети страни, които се прилагаха през годините. Комуникациите са ключов фирмен ресурс. MUC много по-лесно се управляват и разширяват, като предлагат прозрачност и възможност за контрол, което е важен фактор при внедряването на корпоративни ИТ решения. Тези предимства ще превърнат MUC в преобладаваща стратегия и механизъм при фирмените комуникации през следващите 10 години.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X