Дигитализация

Особености на Четвъртата индустриалната революция

CIO Media

Иван Гайдаров

Индустриалните революции са крайъгълните камъни на човешкото развитие. Освен че всяка от тях променя из основи както икономическите, така и социално-политическите отношения, по своята същност те са еманация на човешките знания, реализация на историческите натрупвания, която открива нови хоризонти, оборвайки старите догми. Едновременно с това те са отговор на постоянно променящите се нужди на хората, които трансформират устойчивото и плавно развитие, характерно за еволюцията, в интензивна последователност от промени и основополагащи процеси, с неизброими нови възможности, но водещи след себе си и редица предизвикателства.

Първата индустриална революция се разгръща в Англия и е свързана с изобретяването на парната машина, локомотива, парахода и автоматичния предачен стан. Разчитайки на новите машини, тогавашният бизнес рязко повишава коефициента на полезно действие на труда, което пък води до поевтиняване на продукцията. За 80 години (1750 - 1830) механизацията на предачеството повишава производителността в сектора близо 400 пъти, а фунт прежда струва 11 пъти по-малко.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X