Анализи

Перспективи пред развитието на мобилните приложения

CIO Media

Иван Гайдаров

Пазарът на мобилни приложения нараства бързо, както никога досега. Според App Annie - водещ световен доставчик на данни за пазара на приложения - през 2018 г. броят на изтеглените приложения е достигнал 194 млрд. долара в световен мащаб, което е с 35% повече в сравнение с 2016 г. Освен това потребителските разходи в глобалните магазини за приложения нарастват със 75% в сравнение с 2016 г., а цялостно пазарът достига стойност 101 млрд. долара. Едновременно с това нараства и средното време за използване на приложенията от страна на потребителите. Това са част от основните изводи в годишния анализ на пазара на мобилни приложения, изготвен за миналата година от консултантската компания в сферата на технологиите GBKSoft, като според него тази възходяща тенденция се очаква да се запази и през тази година. Тези резултати са поредно доказателство, че сегментът е един от водещите в технологичния сектор, което се обуславя и от факта, че той е може би най-близо до нуждите на потребителите, тъй като самото му развитие зависи от това доколко отговаря именно на тях.

Добрите прогнози обаче далеч не означават, че пазарът на мобилни приложения не трябва да се трансформира в крак с постоянно променящите се потребителски нагласи и технологични възможности. Напротив, за да се съхрани като един от флагманите на дигиталната индустрия, той е длъжен постоянно да се променя и в отговор на редица предизвикателства.

За да прочетете цялата статия, е нужен абонамент.


X