Ит Мениджър На Годината

ДСК премести своята основна информационна система във Виена

CIO MediaНоминация в категория “Мениджмънт”

Николай Шаламанов, ръководител на управление “Оперативна поддръжка на ИТ системи”, Банка ДСК

Николай Шаламанов заема експертни и управленски позиции в ИТ отдела на Банка ДСК от 1993, като от януари 2016 оглавява дирекция "Оперативна поддръжка на ИТ системите" в най-старата банка у нас.

В глобален мащаб през последните 2-3 години финансовите институции оптимизират разходите си за ИКТ инфраструктура, преминавайки към облачни изчисления и аутсорсинг. В България тази тенденция също е валидна – пример за това е Банка ДСК, която с активното участие на Николай Шаламанов в началото на февруари 2017 г. пренесе своята основна информационна система в инфраструктура като услуга в центрове за данни във Виена.


Стратегическо отражение

Реализираният ИТ проект осигуряват добра основа за развитие на информационната среда на организацията и също така с прехода към отдалечените IaaS услуги Банка ДСК постига на практика още по-добро резервиране на системите си.

Отражение върху взаимодействието с клиенти

Извеждана всекидневно статистика показва, че най-критичните приложения – системата за електронно банкиране "ДСК Директ" и приложението за мобилно банкиране "ДСК Смарт" – работят с 10-15% по-бързо.

Финансово отражение

Икономическият ефект за Банка ДСК от проекта за използване на IaaS услуги от дейта центровете на IBM във Виена е до 20% редуциране на разходите в сравнение с тези, които биха били необходими, ако банката ползва собствени мейнфрейм сървъри.

Отражение върху информационна сигурност

За осигуряване сигурност на данните комуникационните линии свързващи дейта центровете в София и Виена, са криптирани. Наред с това дейта центровете във Виена отговарят на всички най-съвременни стандарти за техническа и информационна сигурност


X