Ит Мениджър На Годината

"Пощенска банка"- с цялостна дигитална стратегия

CIO MediaНоминация в категория “Мениджмънт”

Ивайло Ламбрев, ИТ директор (бивш) на "Пощенска банка"

Ивайло Ламбрев заема позицията ИТ мениджър на "Пощенска банка" между ноември 2013-а и ноември 2017 г., а понастоящем работи в сферата на блокчейн и крипровалутите за компания в Румъния. Той притежава над 20-годишен международен професионален опит в сферата на ИТ.

Под неговото ръководство в "Пощенска банка" е реализиран мащабен проект - "Координация и изготвяне на цялостна Дигитална стратегия и финансова оценка на плана за внедряване 2020 г.", който допринася за следването на цялостния идея на банката за използване на най-съвременните научни и технологични постижения за оптимизиране на мениджмънта в различните бизнес звена и в полза на клиентите.

Това е един много значим иновационен проект и не са много организациите, в които ИТ мениджърът е ангажиран с толкова сложен проект за десетки милиони евро. 

През 2016 г. Ламбрев реализира други два сложни проекта във финансовата институция - "Колокация на продуктивния сайт на банката за рекордно кратък срок" и "Интеграция на системите от придобития от "Пощенска банка" клон на "Алфа банка България".

Стратегическо отражение

Дигиталната стратегия на "Пощенска банка", изготвена и координирана с всички бизнес звена на банката, има за цел напълно да преобрази предоставяните услуги за вътрешни и външни клиенти на банката и обхваща процесите в клоновата мрежа, ЦУ и всички електронни канали.

Отражение върху ефективността

Стратегията е реализирана като вътрешен консултантски проект, който обединява и анализира бизнес стратегиите и иновационните изисквания на отделните звена в организацията, като са избрани приоритети, изготвени са финансови разчети и са представени в един общ документ, придружен от план за внедряване.

За по-добро взаимодействието с клиентите

Като част от изготвянето на стратегията са организирани множество срещи с водещи доставчици, за да бъдат избрани, изследвани и проучени решенията и иновативните технологии, които ще бъдат използвани. Като резултат са идентифицирани 10 ключови (change the bank) инициативи, които имат за цел пълна промяна на работата в банката за по-качественото и ефективно обслужване на клиентите, като например. 

Внедряване на цялостно Omni channel решение, което да стъпва на Advanced Data Analytics и да предложи изцяло нова концепция в предлагането на продукти, ориентирани към индивидуалния клиент.

Избор и внедряване на ново ERP решение с вградени CRM функционалности, което да обслужва всички заинтересовани звена, както и да е в унисон с регулаторните изисквания (GDPR, PSD2 и т.н.).

Финансово отражение

Общата стойност на одобрената дигитална стратегия е оразмерена в десетки милиони евро и постепенното внедряване е в ход, като целта е тя да бъде реализирана до края на 2020 г


X