Ит Мениджър На Годината

Над 80 на сто от поръчките на Bgmenu са автоматизирани

CIO Media
Номинация в категория "Иновации"

Зорница Чугреева, изпълнителен директор на Bgmenu 

Зорница Чугреева има над 10 години мениджмънт опит в технологични компании, като от 2006 г. е изпълнителен директор на BGmenu.

Компанията работи по бизнес модела online marketplace – от една страна, е ИТ компания, а от друга, има чисто оперативна дейност. В последните години под ръководството на Зорница Чугреева, фирмата е фокусирана изцяло върху потребителя – измерване на показатели и автоматизация. Допреди известно време едва една четвърт от поръчките са били напълно автоматизирани - клиентът прави поръчка онлайн, тя се изпълнява от ресторант, транспортира се от куриер и храната пристига при потребителя, без никой от BGmenu да има намеса в процеса. В момента над 80% от поръчките са автоматизирани.

- Компанията прилага модела на микроуслугите и машинно обучение за изчисляването на редица показатели, важни за клиентите. Чрез него BGmenu ще може да предоставя информация за приблизителното време за доставка въз основа на анализ на натрупани знания и различни данни от ресторанти и куриери. Услугата изисква и да бъде често обновявана, за да дава коректни данни. За целта фирмата използва решения, позволяващи бързо и ефективно да се използва ресурсът на самата сървърна инфраструктура, така че в кратки срокове да се извършват множество операции и почти прозрачно за потребителя цялата система да бъде актуализирана и адекватна спрямо неговото търсене. На практика разработеният алгоритъм прави изчисления на база 25 показателя, които редовно се обновяват.

- Чат ботът на BGmenu е друг нов канал за общуване с потребителите, който фирмата развива в две посоки - подаване на поръчка и обслужване на клиент. Първоначално чатботът е интегриран с Facebook Messenger, а след време ще работи и с други аналогични програми. В случай че той подаде грешна информация, е предвидена възможност за прехвърляне към разговор с представител на фирмата. Така се разширява възможността клиентите да могат да правят поръчки по предпочитания канал за комуникация – през сайта, през чат или през Facebook.

- Един от фокусите в компанията са мобилните технологии. През последната година и половина поръчките през мобилните приложения са нараснали с над 400%.

Иновативни аспекти

Бизнес моделът на BGmenu налага постоянно развитие и обогатяване на подпомагащите основната дейност решения. Наскоро фирмата премина към GitLab сървър, към който се добавят множество интеграции, които автоматизират и подпомагат процесите по разработката и внедряването. В същото време се извършва мигриране на ползвания облачен хостинг към нов - Google Cloud Platform (GCP), което дава допълнителна надеждност, нужна, за да може компанията да отговори на предизвикателства във времената за поръчка. Обед и вечер са най-натоварените часове, тогава потребителите са най-активни. В случая GCP помага това натоварване да бъде разпределено и дава допълнителна надеждност на услугата.

Отражение върху взаимодействието с клиенти и партньори

- Рядко клиентът осъзнава, че BGmenu нито готви, нито доставя храна, но е лицето на тази услуга и при проблем клиентът се обръща към екипа. Затова фирмата вече се фокусира върху персонализация, за да подобри автоматизацията, параметрите и даваната на потребителите навременна информация.

- Bgmenu обръща особено внимание на предоставянето на обратната информация към потребителя. Масово marketplace сайтовете имат обратна връзка от изпълнителя, но не я показват на потребителя. В BGmenu решават да са прозрачни, да споделят тази информация. Това се реализира, като на клиента е дадена възможност да следи състоянието на поръчката си. Последвалата реакция от отсрещната страна е много положителна.

- BG menu преминава към GitLab сървър, към който се добавят множество интеграции, които автоматизират и подпомагат процесите по разработката и внедряването. В същото време се извършва мигриране на ползвания облачен хостинг към нов - Google Cloud Platform (GCP), което дава допълнителна надеждност, нужна за отговаряне на предизвикателства във времената за поръчка.

- Друга посока, в която компанията търси сериозно развитие, е обратната информация към ресторантите. Начинът на работа тук е, като се използва обратната връзка от крайните потребители. Те оценяват храната, оценяват доставката, дават предложения. Така клиентите дават възможност да се прави и селекция на предлаганите от BGmenu ресторанти. 

Отражение върху ефективността

- Благодарение на автоматизацията BGmenu въвежда т.нар. приоритети за ресторантите, определяни съгласно тяхната зона на обслужване, възможности на кухнята и т.н. Така се задават различни условия за доставка.

- Компанията разработи и услуга, която дава възможност за предоставяне на информация за приблизителното време за доставка въз основа на анализ на натрупани знания и различни данни от ресторанти и куриери.


X