Изкуствен Интелект

От какво зависи успешното разгръщане на AI в компанията?

Иван Гайдаров

Вероятността за по-широко приемане на изкуствения интелект (AI) в корпоративната сфера никога не е била по-голяма от сега. CIO и други представители на ръководните мениджмънти са добре запознати с неотложната необходимост от преминаването от еднократните експериментални проекти към стабилни AI способности, които да действат като източник на конкурентна гъвкавост и растеж.

Нов доклад на Accenture установява, че 84% от ръководителите вярват, че трябва да мащабират AI, за да постигнат целите си за растеж, а ¾ смятат, че невъзможността за мащабиране на AI може да ги извади от строя за до пет години. Въпреки това 76% признават, че изпитват трудности, когато става въпрос за мащабиране на AI в техните организации.

Как се постига тази промяна?

Изследването сочи три основни фактора за успех при мащабирането на AI – мениджърско звено, водено от ангажимента за осмислено внедряване, силна основа за генериране на данни и мултидисциплинарни екипи за работа с AI, разпределени в цялата организация.

Целенасочено внедряване на AI

AI инициативите, които не са добре заложени в бизнес стратегията и нямат структура на управление, обикновено се реализират по-бавно. Най-пълноценното постигане на основните цели е свързано с наличието на ясно дефинирана стратегия и оперативен модел, гъвкави бизнес процеси с ясно дефинирани показатели за измерване на стойност, както и такива за постигане на отчетност за гарантирането на подходящи нива на финансиране.

Чисти и подредени данни

Почти всички анкетирани компании (95%) са съгласни с важността на данните като основа за мащабиране на AI. Но след години събиране, съхраняване, анализ и преконфигуриране на информацията, повечето организации все още се борят, за да достигнат нужния обем изчистени и структурирани данни и да намерят модели да ги управляват, поддържат и консумират.

Компаниите трябва да се съсредоточат върху критичните за бизнеса данни и умението си да ги структурират и управляват. Компаниите, които имат по-голям и по-точен набор от данни и едновременно с това могат да интегрират вътрешни и външни набори като стандартна практика, ще бъдат значително по-успешни. Нещо повече, важно е да използвате правилните AI инструменти за управление на данните в своите приложения. Тук са важни неща като облачни бази данни, технически данни и възможностите за тяхното управление и анализ. В крайна сметка обаче компаниите не трябва да използват данните като извинение, за да забавят или ограничават плановете си.

Отнасяйте се към AI като към отборен спорт

Докато по-рано може да се е смятало, че внедряването на AI трябва да се ръководи единствено от ИТ отдела, изследванията показват, че за да бъдат успешно мащабирани тези системи, компаниите трябва да разчитат на мултидисциплинарни екипи, разположени в цялата организация. Тези екипи трябва да се състоят от учени по данни, експерти в моделирането на данни и машинното обучение, AI инженери; експерти във визуализацията, както и комуникационни специалисти.

Въпреки че CIO все още могат да играят ключова роля за осигуряването на ясна подкрепа от ръководния мениджмънт за тези екипи, е много важно организациите да спрат да разчитат на един самотен ИТ лидер Вграждането на AI експерти в цялата организация дава възможност за по-бързи промени в корпоративната култура и поведението на служителите. Осигурявайки им познания както за AI, така и за това как се прилага технологията в ежедневните им задачи, те ще бъдат по-склонни да приемат я приемат.

Компаниите от различни отрасли използват AI, за да променят структурата на своите процеси. Успешното мащабиране на AI дава на компаниите редица предимства като повишената производителност на работната сила например.

X