Изкуствен Интелект

Възвръщаемостта на инвестициите спира МСП у нас да инвестират в коботи

Мария Динкова

Неяснотите около възвръщаемостта на инвестициите спират малките и средни предприятия (МСП) у нас, които представляват 40% от пазара, да инвестират в коботи. Ползите от подобна автоматизация обаче могат да бъдат съществени. От една страна колаборативните роботи дават възможност на служителите да изпълняват по-важни и пълноценни дейности, вместо повтарящи се, но необходими задачи. От друга страна коботите могат да бъдат внедрени бързо и безопасно, за да подпомагат съществуващите служители и да се разреши проблемът с недостига на работна ръка.

Universal Robots счита българския пазар, както и този на съседните страни, за пазар с висок потенциал, което се потвърждава от нарастващите резултати, както и от непрекъснато повишаващото се търсене на решения с помощта на колаборативни роботи. Повечето компании, независимо от своя отраслов сегмент и размери, търсят производителсност, лесни за внедряване, гъвкави решения с бърза възвръщаемост на инвестициите. Когато бизнесът реши да се автоматизира с роботи, обаче трябва да се вземат предвид редица различни аспекти, за да се разбере истинската стойност на роботизираната автоматизация.

За да анализират възвръщаемостта на инвестициите, много предприятия разглеждат само периода на изплащане, който традиционно се изчислява, като се вземат разходите на робота и след това се разделят с месечната заплата на работника. Разбира се, първата стъпка за изчисляване на възвръщаемостта на инвестициите винаги ще бъде да започнете с първоначалната цена и периода на изплащане, но след това бизнесът трябва да надхвърли краткосрочните и да вземе предвид дългосрочните ползи, които ще получат от инвестирането в този тип на автоматизация. За да изчислите общата си инвестиция в робот, трябва да включите първоначалната инвестиция, както и да вземете предвид допълнителни системни аксесоари и такси за интеграция, които могат да възникнат. Например, наемането на кобот за извършване на работа тип "вземане и поставяне" би могла да изисква допълнителни инвестиции в правилния модел захващащ механизъм и сензор, за да се осигури прецизност в изпълняването на задачите от кобота.

Бизнесът трябва да помисли върху това кой робот отговаря най-добре на работната му среда, като същевременно може да бъде интегриран с минимални прекъсвания. Освен това трябва да се вземат предвид и бъдещите разходи за поддръжка, надстройки на софтуера, допълнителни функции и дали определен робот може лесно да бъде преразпределен в рамките на бизнеса, за да отговори на променящите се нужди на производството. Например, индустриалните роботи изискват повече място, тъй като трябва да бъдат затворени в обезопасяващи клетки, тъй като те са по-тежки и бързите им движения ги правят опасни за хората. Поради тази причина много МСП не са склонни да инвестират в традиционни индустриални роботи, тъй като изискват голямо количество търговска площ, която малките предприятия не могат да си позволят да отделят. Освен това, промишлените роботи са сложни за инсталиране и имат големи предварителни разходи.


Възвръщаемостта на инвестициите спира МСП у нас да инвестират в коботи


Внедряването на колаборативен робот обаче означава, че разходите за интеграция ще бъдат минимални. Коботите са безопасни за работа и в повечето случаи нямат нужда да бъдат инсталирани в клетка, което гарантира, че физически заемат по-малко място. Малкото им тегло позволява тяхното преместване от една точка до друга, за да изпълняват различни задачи. Интуитивният им тъчскрийн позволява тяхното препрограмиране за изпълнение на вторични дейности в работния процес, без да се отнема много време. Поради лесното програмиране и опростените онлайн курсове за работа с кобот, служителите могат да се усъвършенстват в програмисти на коботи, за да ги адаптират към нови задачи в тяхната работа. Това означава, че за интегрирането на коботи, собствениците на бизнес няма да се налага да наемат специализирано обучени инженери или обучители, което също води до спестяване на време и средства.

Хората не трябва да се притесняват от това, че ще загубят работата си. Когато компютърът замени пишещата машина, това бе революция на работното място, но необходимостта от рецепционисти, асистенти или други офис служители остана. Вместо това определението за отговорностите на работника се развива, което дава възможност да се отделя време за други по-сложни задачи, изискващи повече умствена отколкото механична дейност. Същото се отнася за революцията на роботите – те ще променят начина, по който работим, но необходимостта от служителите в производството остава.

X