Изкуствен Интелект

Роботофобията и връщането към човешкото

Мария Динкова

Роботите все по-често се внедряват във фабрики, складове и офиси, където споделят ежедневните задачи със своите колеги - хората. В тази връзка на преден план излизат притеснения, че тези устройства в крайна сметка ще откраднат работата на служителите и ще заемат изцяло тяхното място.

Според повечето специалисти обаче това не се отнася за колаборативните роботи (коботи).За разлика от индустриалните роботи, коботите не изключват напълно човешкия труд, те работят съвместно хора, които ги програмират. Всъщност подобни "подобрения" на работното място оказват положително влияние на продуктивността, позволявайки на работниците да се заемат с нови по- интересни дейности и да преустановят досадните повтарящи се задачи.

Роботите крадат работата ни!
Често срещаме заглавия които пораждат у хората страха, че ще бъдат заменени от роботите като работна ръка и това ще ги остави без работа. Подобно отразяване в медиите и реакцията от страна на държавни служители предполагат, че опасенията за роботи, които изцяло заместват хората, са широко разпространени и изразени.

От своя страна привържениците на роботизираната технология твърдят, че всяка нова вълна от автоматизация - от парни двигатели до компютри - води до опасения, че технологията ще "поеме" и ще направи човешките работници излишни, но в действителност през годините тя доведе до нетни печалби в създаването на работни места, а не до загуба на такива в дългосрочен план.

Факт е, че повечето работни места изискват уникални човешки умения за изпълнение на конкретни задачи, в същото време последните проучвания предполагат, че по-малко от 10% от работните места могат да бъдат напълно автоматизирани. Търсенето на коботи расте по-бързо от търсенето на традиционните индустриални роботи – според BIS Research проекти, пазарът за колаборативни роботи ще достигне около 2 милиарда долара до 2021. Така че в бъдеще е по-вероятно да видим хора и роботи, които работят заедно на фабричния етаж вместо хората да бъдат заменени изцяло.

Професии – загубени и създадени
Нито една страна не може да отрече твърдението: "Някои професии ще изчезнат, но автоматизацията и роботите е фактор за създаване на нови". Повечето проучвания върху ефекта на роботизацията върху човешката заетост се фокусират върху ограничени географски региони или върху трудоемките индустрии, които разчитат до голяма степен на работници, които роботите лесно могат да заменят. Според такъв тип проучвания, роботите имат негативно влияние върху производствени и монтажни дейности, при които роботи неизбежно ще заменят работниците в човешкия завод при извършване на монотонни, повтарящи се и предизвикващи напрежение работни места.

Но дори и роботите да заместят определен брой работници в работната среда в дейности, те ще създадат по-нови и по-високо платени позиции в области като програмирането.

Ангажиране на политиците
"Роботофобията" привлича вниманието и на правителствата. Увеличават се призивите за инвестиции в образование, за да могат работниците да се подготвят за новите работни места. В някои страни дори започна да се коментира "данък върху дохода върху роботите", за да се генерират приходи, които ще бъдат изплатени като компенсация на хората, загубили позицията си.

В действителност обаче има повече смисъл правителствата да инвестират в микро-образователни и други програми за преквалификация, за да помогнат на работниците да се приспособят към променящата се технологична среда. Изкуственото защитаване на работните места, които могат да бъдат автоматизирани чрез "данък върху дохода" на роботите или други мерки, биха имали отрицателен ефект върху общата производителност и конкурентоспособност.

Повишена конкурентоспособност
Където и да са внедрени, роботите подобряват качеството и производителността, като позволяват на компанията да произвежда конкурентноспособни продукти за световния пазар. Лесно програмируеми, гъвкави и достъпни "коботи" играят жизненоважна роля за демократизиране на роботизираната автоматизация, така че практически всеки бизнес навсякъде може да ги използва за повишаване на конкурентоспособността им. Това важи в особено голяма степен за МСП, където коботите могат да предлагат гъвкавост и производителност печалби, необходими в съревнованието с по-сериозните съперници.

Ето какви са и едни от основните предимства, които могат да спечелят по-малките компании. От една страна инвестицията в коботи не е толкова голяма, колкото МСП предполагат. От друга страна тяхното програмиране е значително по-лесно и бързо от това на индустриалните, като то е достъпно дори безплатно и онлайн. На последно място, макар не и по важност, коботите са по-малки и обикновено не изискват допълнителни клетки за обезопасяване на работния процес.

Връщане към човешкото
Когато говорим за роботи, не бива да пренебрегваме и друга важна тенденци - нараства броят на глобалните потребители, които продължават да отстояват предпочитанията си към продукти, показващи "човешко докосване" под формата на усъвършенствани технологични знания.

Разбира се, Индустрия 4.0 ще играе жизненоважна роля в определени видове производствени и други процеси за много дълго време. Но нейното влияние винаги ще бъде ограничено, а търсенето на продукти, произведени с човешка ръка, ще продължи да нараства. В тази връзка можем да очакваме много по-ниско негативно въздействие върху заетостта, отколкото предричат роботофобите.

В крайна сметка роботите и по-специално коботите създават повече и често по-добре платени работни места, подобряват производителността и повишават конкурентоспособността. Същевременно трябва да се полагат усилия за повишаване на уменията на служителите, преквалификация и други образователни инициативи.

X